Qualitat, medi ambient i seguretat del pacient

Admiravisión té un sistema de gestió que integra qualitat, medi ambient i seguretat del pacient.

Política del sistema de gestió integrat

Des de la Direcció d’AdmiraVisió s’ha establert la política del sistema de gestió integrat, que té en compte el context i les parts interessades de l’organització, com a marc de referència segons el qual es determinen els objectius del sistema de gestió integrat i amb el objectiu de definir i garantir la qualitat dels serveis, l’excel·lència i la vocació de millora continuada, en el marc del compliment dels requeriments legals, normatius i dels pacients. Aquesta política està publicada a la web per a la seva consulta per part de les parts interessades.

Els fonaments de la política del sistema de gestió integrat són els següents:

 1. Qualitat en el tractament assistencial:
 • Aconseguir els objectius de visió establerts al diagnòstic
 • Que el pacient no tingui molèsties postquirúrgics d’infecció.
 • Manteniment dels valors dels nostres indicadors de gestió integrat.
 • Establiment de protocols clínics.
 1. Satisfacció del pacient:
 • Reduir el temps despera
 • Que els nostres pacients valorin positivament el resultat del tractament i el tracte rebut.
 • Aconseguir una comunicació fluida amb els nostres pacients.
 • Valoració de la satisfacció del pacient mitjançant els qüestionaris de satisfacció.
 1. Satisfacció del client:
 • Eficàcia en els tràmits administratius
 • Comunicació fluida
 • Confiança en la informació tramitada.
 1. Gestió:
 • Eficàcia i eficiència
 1. Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació.
 2. Compromís de complir els requisits legals i altres requisits aplicables
 3. Compromís de millora contínua del sistema de gestió i per a la millora de l’exercici ambiental
 4. Compromís de determinació dindicadors per mesurar els resultats de la gestió de riscos
 5. Compromís per fomentar la cultura de seguretat, millorar el coneixement del personal sobre la gestió de riscos i els processos de gestió de regs a tota l’organització.
 6. Compromís de facilitar la notificació interna dels incidents.

Aquesta política serveix com a marc de referència per establir objectius del sistema de gestió integrat i revisar els criteris per a la valoració dels riscos.

La Direcció del grup Admiravisión 09/04/2021

Sistema avaluació proveïdors

El nostre sistema de qualitat avalua anualment els proveïdors sobre la base dels criteris de:

 • Puntualitat del servei
 • Terminis de pagament
 • Atenció comercial
 • Qualitat del producte
 • Qualitat del servei
 • Preu

La puntuació oscil·la entre 1 i 5. Per sota de 3 s’estudia la possibilitat de reemplaçar el proveïdor. Es demana als proveïdors, certificats de qualitat i seguretat dels seus productes i instruccions dús en castellà o català.

La nostra trajectòria en gestió de qualitat

La nostra organització va implementar el 2004 el sistema de treball basat en la norma ISO 9001 i el 2011 es va iniciar el camí de l’excel·lència seguint els criteris EFQM. L’any 2020 s’ha ampliat el sistema de gestió integrat, iniciat el procés d’implantació de les normes ISO 14001 de medi ambient i UNE 179003 de seguretat del pacient.

Monitoritzem la nostra feina amb un cuidat quadre de comandament de qualitat. Al pla de qualitat que fem anualment es fixen valors objectius per a tots els indicadors, que s’assoleixen majoritàriament. Cal destacar que els nostres indicadors d’èxit quirúrgic voregen més del 98% de persones intervingudes de cataractes o defectes refractius, amb una agudesa visual del 100%.

El nostre compromís amb la qualitat abraça tota l’organització de forma integral i transversal, tant pel que fa a la prestació del servei amb les màximes garanties de seguretat i actualització com una gestió excel·lent i, especialment, en la qualitat humana que ens distingeix i en què es basa el nostre leiv motiv: “cuidem dels teus ulls i cuidem de tu”. La feina dels nostres professionals s’ajusta a un codi ètic escrit i publicat.

Així mateix, la nostra organització està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Alineats amb el nostre leiv motiv, posem especial interès i cura en la divulgació d´informació sanitària sobre oftalmologia, de màxima qualitat. La nostra web està acreditada pel Col·legi de Metges de Barcelona i Honecode.

Per facilitar al màxim la interacció amb la nostra comunitat, estem presents a les principals xarxes socials: Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin

Des del principi, les nostres prioritats sempre han estat:

 • Les persones com a eix central de la gestió i el servei, a tots els nivells, tant intern com extern, maximitzant la seguretat clínica de pacients i treballadors i implicant tot el personal en la prestació d’un servei excel·lent i humanitzat, l’actualització professional (cursos , sessions clíniques i participació activa en congressos) i la responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, cal destacar que amb els mitjans disponibles hom duu a terme campanyes de detecció precoç, informació i prevenció de les principals patologies oculars.
 • La tecnologia, atès que l’oftalmologia és una especialitat molt tecnificada i, per tant, exigeix ​​una inversió en renovació tecnològica permanent, per poder posar a l’abast dels pacients i els professionals, la millor tecnologia disponible, per oferir les darreres i més actualitzades opcions terapèutiques, maximitzant la seguretat clínica.

Aquesta política serveix com a marc de referència per establir objectius del sistema de gestió integrat i revisar els criteris per a la valoració dels riscos.