Test Visuals

Test del círculo horario

Test del cercle horari

L’astigmatisme està present en un percentatge molt alt de la població. L’astigmatisme pot ser degut a diverses causes, la més freqüent és que la còrnia no és una esfera amb un únic radi de curvatura, sinó que té varis.

Més informació del Test del cercle horari
Test de sensibilidad al contraste

Test de sensibilitat al contrast

La sensibilitat al contrast és la capacitat que té el sistema visual per a discriminar un objecte del fons en el qual es troba situat. Per exemple, no és el mateix cosir amb fil negre sobre una tela blanca que sobre una tela negra..

Més informació sobre Test de sensibilitat al contrast
Test de Lancaster

Test de Lancaster

És una prova diagnòstica emprada en l’estudi de l’estrabisme. Consisteix a projectar una sèrie d’imatges de llum en punts espacials diferents i registrar el posicionament de cada ull mentre el pacient mira cap a la llum projectada.

Més informació sobre Test de Lancaster
Test de la rejilla de Amsler

Test de la reixeta de Amsler

El test de la reixeta de Amsler és una forma ràpida i fàcil d’avaluar la visió central de la retina (visió de la màcula). La màcula es caracteritza per tenir la major concentració de cons de la retina.

Més informació sobre Test de la reixeta de Amsler
Test de Ishihara

Test de Ishihara

El daltonisme és una disfunció de la visió que es caracteritza per l’alteració en la percepció dels colors, que pot anar des de la confusió entre determinats tons de verd i vermell, fins a la no distinció cromàtica.

Més informació sobre Test de ishihara
Test de Farnsworth

Test de Farnsworth

És un test que s’usa per al diagnòstic dels trastorns en la visió cromàtica.

Més informació sobre Test de Farnsworth
test de medición de agudeza visual cercana

Test de presbícia (o mesura de l’agudesa visual propera)

El test de presbícia, o test de mesura de l’agudesa visual propera, permet avaluar la capacitat per llegir a una distància curta. Molt usat en casos de més de 45 anys, aproximadament, per avaluar dificultats per llegir el diari o el prospecte d’un medicament a la distància habitual o per enfilar una agulla.

Més informació sobre Test de mesura d’agudesa visual propera
test de agudeza visual con letras

Test de medició de l’agudesa visual llunyana

El test visual és una prova optomètrica senzilla i gens invasiva destinada a mesurar l’agudesa visual. Ens permet fer una avaluació de la capacitat de el sistema visual.

Més informació sobre Test de medició de l'agudesa visual llunyana
Test bicromático

Test bicromátic

La retina de l’ull actua com un prisma de refracció de la llum que dispersa els colors de la llum blanca, a l’canviar la direcció dels seus raigs, com passa amb l’arc de Sant Martí.

Més informació sobre Test bicromátic