Unitats clíniques i procediment

Unitat d’oftalmologia general

Aquesta unitat s’encarrega de diagnosticar als pacients que arriben a consulta per primera vegada. Es fa una primera revisió del globus ocular; agudesa visual, pressió ocular, fons d’ull, parpelles, annexos oculars…Normalment es demana alguna prova diagnòstica per acabar la revisió i es derivarà a l’especialista corresponent en cas necessari.

Unitat de glaucoma

El glaucoma consisteix en una pèrdua progressiva del camp visual per un increment continuat en la pressió intraocular per sobre de 20mm/Hg. Fins ara el seu tractament es feia fonamentalment amb col·liris i en casos molt greus amb cirurgia. Avui dia la cirurgia no perforant i les vàlvules constitueixen un tractament d’elecció per evitar condemnar un pacient a posar-se múltiples gotes de per vida.

Unitat de retina i vitri

Les patologies més freqüents en aquest capítol són els desprendiments de retina, les maculopaties, les trombosis i les embòlies vasculars retinianes. La cirurgia de mínima incisió i els nous vitrèctoms ens permeten operar pràcticament la totalitat de les patologies vitri-retinianes. D’altra banda, el tractament intravitri amb fàrmacs Antiveg i altres en desenvolupament ens permeten recuperar l’agudesa visual d’una manera impensable fa uns anys.

Unitat de cirurgia refractiva

Les ulleres i lents de contacte han representat una solució a la miopia, hipermetropia i astigmatisme. Avui dia, però, l’alternativa a les ulleres és la moderna cirurgia refractiva. En l’actualitat disposem del làser excímer d’última generació Technolas Z100 amb tractaments personalitzats, així com del làser de femtosegon LVD. En aquells casos en què no es pugui operar amb làser, les lents intraoculars de contacte ICL, així com les Artisan, VeriSyze, etc. són una bona alternativa contrastada. Per a majors de 50 anys la cirurgia facorefractiva és l’alternativa d’elecció amb l’implant de lents intraoculars multifocals o tòriques (lents Premium).

Unitat de vista cansada o presbícia

Fins ara només tenia una solució: adaptar-se a unes ulleres o lents de contacte progressives o estirar els braços per poder llegir. Actualment, i arrel dels estudis efectuats en la cirurgia refractiva s’han pogut desenvolupar múltiples tècniques per atacar la presbícia. Existeixen fonamentalment 2 opcions: la cirurgia facorefractiva amb implant de lents multifocals, acomodatives i tòriques; i la cirurgia amb làser de femtosegon en la que es modifica la curvatura de la còrnia.

Unitat d’oftalmologia pediàtrica

Les nostres clíniques són pioneres des de fa sis anys, en l’examen del fons d’ull del neonat mitjançant RetCam. A Catalunya no hi ha cap centre privat que ho estigui fent. La unitat d’oftalmologia infantil atén els nadons des del naixement i a partir d’aquest moment va realitzant controls periòdics segons els antecedents familiars i els defectes trobats en nens i nenes.

Avui dia podem estudiar en els nens miops, hipermetrops i astigmàtics, la longitud dels seus ulls, la curvatura de les còrnies, la sensibilitat al contrast, l’estereopsi, la motilitat ocular, la visió dels colors, el desenvolupament maduratiu ocular.

Disposem d’una unitat de teràpies i rehabilitació visual per a aquells pacients infantils que requereixen d’un tractament dins i fora de casa, per ambliopia o per baixa agudesa visual, per estrabisme, dèficit de convergència, etc.

Unitat de neuroftalmologia

És la part més complexa, ja que es troba a cavall entre tres especialitats diferents: neurologia, neurocirurgia i oftalmologia. Consisteix en el diagnòstic i tractament de les patologies del nervi òptic.

Unitat de cristal·lí

Avui dia la cirurgia de la cataracta és la que realitzen amb més freqüència els nostres oftalmòlegs. Al nostre centre hem operat més de 118.000 casos des dels nostres inicis.  Actualment, a més de treure la cataracta, aprofitem la cirurgia per corregir altres defectes com poden ser la miopia, l’hipermetropia, l’astigmatisme, el glaucoma etc.

A la unitat de cristal·lí realitzem cirurgies refractives del cristal·lí, implants secundaris en pacients operats en altres centres, implants de lentes intraoculars multifocals, acomodatives, tòriques i multifocals tòriques.

Unitat d’oculoplàstia i òrbita

Actualment no es pot entendre la cirurgia oculoplàstica sense una visió de conjunt. Per a nosaltres la definició correcta és cirurgia de la mirada. Aquesta especialitat inclou cirurgia reparadora i estètica de les parpelles, cirurgia de la via lacrimal (ulls plorosos), cirurgia de l’òrbita (oftalmopatia tiroïdal, tumors orbitaris, etc.).

Unitat de còrnia i superfície ocular. Trasplantament de còrnia i limbe.

El queratocon es pot operar. La unitat de còrnia i superfície ocular s’ocupa del diagnòstic i tractament de la patologia cornial-escleral, del tractament quirúrgic del queratocon,  de la queratoplàstia lamelar i penetrant, del DSAEK, del tractament mèdic i quirúrgic de l’ull sec i del trasplantament de limbe i de membrana amniòtica.

El trasplantament de còrnia té una gran repercusió social i facultativa. Per a l’oftalmòleg és la cirurgia més rellevant por totes les consideracions que l’envolten.

El trasplantament no és un tractament que pugui deixar-se de banda amb el temps. Per això, en el nostre centre pretenem que els casos diagnosticats siguin operats abans de passada una setmana des que s’han apuntat a la llista d’espera.

Això és possible gràcies als acords amb els Bancs d’Ulls públics i concertats de Barcelona, així com amb els Bancs d’Ulls Europeus (Holanda i Alemanya) i els Americans, especialment el de San Diego.

Unitat d’úvea

Es dedica al diagnòstic i tractament de les uveïtis (primàries i secundàries a malalties sistèmiques com el Lupus, l’artritis reumatoide, etc.), de les malformacions, de la patologia traumàtica de l’iris i dels tumors d’origen uveal.

Unitat de genètica ocular

Estudi genètic familiar en el glaucoma i altres malalties oculars de diferents teixits.

Unitat de Baixa Visió

Aquesta unitat s’encarrega d’intentar ajudar en la mesura del possible als pacients que per diferents raons veuen menys del 50% i tenen problemes per portar una vida ” normal” .

Unitat de traumatologia ocular

S’ocupa del tractament urgent de les lesions traumàtiques penetrants i no penetrants del globus ocular i els seus annexes, així com també del tractament de les lesions del globus ocular per elements químics, per radiacions o per ultrasons.

Els nostres instituts oftalmològics són especialistes en Medicina del Treball i Oftalmologia, cosa que implica que tractem la majoria de pacients accidentats en l’àmbit laboral que ens fan arribar les Mútues d’Accidents de Treball. També assistim a pacients amb greus lesions oculars procedents d’accidents domèstics o de trànsit. La traumatologia ocular és multidisciplinar i disposem de tots els aparells i metges necessaris per dur-la a terme.

Unitat d’oftalmologia esportiva

Som l’únic centre dirigit per un Metge Especialista en Oftalmologia i en Medicina de l’Esport. En aquesta àrea es corregeixen els defectes oculars que ens permeten la pràctica esportiva sense dependre de correcció òptica externa.
Existeix un departament exclusiu per a esportistes d’elit, en el qual s’intenta millorar el rendiment visual abans de les competicions nacionals i internacionals.

Unitat d’oftalmologia laboral

Som la única unitat d’ergoftalmologia a Barcelona, dirigida per un metge especialista en Oftalmologia i en Medicina del treball.
D’una banda s’avalua i s’aconsella la prevenció ocular en tots els àmbits laborals. De l’altra, es tracten les lesions fruit d’accidents de treball o malalties laborals. La prevenció de les lesions oculars al món laboral segueix essent un gran repte.

Unitat d’optometria clínica

Aquesta unitat es dedica a l’exploració de l’agudesa visual. Realitza tests visuals de sensibilitat al contrast, estereopsi, binocularitat, fòries, fòbies, test de Lancaster, biometria, topografia, OCT, camp visual, pupilometria, paquimetria, aberrometria, microscòpia especular endotelial, pentacam, etc.

Unitat de rehabilitació i de teràpies visuals

En aquesta unitat es tracten les disfuncions visuals, fonamentalment les infantils, per prevenir l’ull gandul i l’estrabisme. També es diagnostiquen i tracten disfuncions en pacients adults abans i després de ser operats, ja sigui amb cirurgia refractiva o intraocular.

Unitat de contactologia

La unitat de contactologia del grup s’ocupa de realitzar proves diagnòstiques, graduació de la vista, i escollir i adaptar les millors lents per al pacient.

Unitat de Farmàcia

Aquesta unitat s’encarrega de garantir la correcta utilització dels medicaments que s’utilitzen en les consultes mèdiques.

També s’encarreguen de portar un estricte control d’estoc, caducitat, actualització…e informar a tot el personal sanitari.