Ergoftalmologia

Informa't sense compromís!


  Ergoftalmologia a Admiravisión

  El grup Admiravisión és l’únic servei d’oftalmologia que compta amb un departament específic de medicina del treball en l’especialitat d’oftalmologia. Aquest departament ofereix suport especialitzat i complementari a les revisions laborals genèriques realitzades pels equips de medicina del treball i atén accidents oculars 24 hores del dia, 365 dies l’any.

  Què és la ergoftalmologia?

  Entenem per ergoftalmologia, la branca de l’oftalmologia que, en combinació amb la medicina del treball, s’ocupa de la prevenció de riscos laborals sobre el sistema visual.

  En l’àmbit laboral, hi ha múltiples riscos per a la salut ocular, associats a determinats llocs de treball.

  • Possibilitat de cremades produïdes per radiacions. Aquest risc té baixa incidència però elevada gravetat
  • Possibilitat de rebre impactes de partícules, fluids o gasos. Aquest risc té més incidència i lleugerament menor gravetat que l’anterior.
  • Fatiga visual ocasionada per l’exposició perllongada a pantalles de visualització de dades. Aquest risc té gran incidència i escassa gravetat.

  Prevención de riesgos laborales

  Suport especialitzat i complementari a les revisions laborals genèriques realitzades pels equips de medicina del treball

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.

  .