Retinopatia del prematur

Informa't sense compromís!


  Què és la retinopatia del prematur?

  La retinopatia de la prematuritat és una malaltia vasoproliferativa que afecta els nounats prematurs i que es produeix en el moment del desenvolupament i maduració vascular. És la causa més freqüent de ceguesa infantil en països desenvolupats. Els treballs de recerca clínica portats en aquestes últimes dècades ha desenvolupat el coneixement de la seva patogènia, la qual cosa ha permès el disseny de noves estratègies terapèutiques.

  Patogènia de la retinopatia del prematur

  La retina és l’únic teixit que no té vasos sanguinis fins al quart mes de gestació, moment en què apareixen complexos vasculars des dels gots hialoides en el nervi òptic i creixen cap a la perifèria.
  Aquests gots arribaran a la perifèria nasal després dels vuit mesos de gestació. La perifèria temporal retiniana no és vascularitzada fins passat un mes després del part.
  Aquesta retina temporal vascularitzada de forma incompleta és molt sensible a les lesions per exposició prolongada ja determinada concentració d’O2, especialment en nens prematurs.

  Història de la retinopatia del prematur

   La retinopatia del nadó va ser descrita per primera vegada per TERRY el 1940, la hi denominava fibroplàsia retrolental. En els 50 es la comença a relacionar amb l’aportació elevat i incontrolat d’oxigen. A partir de la dècada dels 80 l’avanç en les tècniques i mètodes de la cura neonatal permetre una major supervivència dels nadons prematurs i una caiguda considerable en l’aparició de la retinopatia del prematur.

  Població en risc

  • Nounats per sota de les 27 setmanes de gestació.
  • Pacients nounats amb pes inferior als 1000 gr.
  • Nounats amb complicacions sistèmiques, hemorràgies intraventriculars.

  Classificació internacional de la retinopatia del prematur

  Aquesta classificació va ser revisada i actualitzada el 2005 unificant criteris que han ajudat a la realització d’assaigs clínics multicèntrics. La classificació de la retinopatia del prematur descriu sis graus de severitat basant-se en 4 paràmetres.
  1. Localització.
  2. Estadi.
  3. Extensió.
  4. Presència de malaltia Plus.
  1.- Localització: Es determina segons tres zones centrades en el disc òptic.
  2.- L’extensió: Està determinada pel nombre d’hores de l’esfera del rellotge que estan afectades.
  3.- Estadis:
  • Estadi 1. – Una línia prima blanc gris i tortuosa que discorre paral · lela a l’hora serrat. Aquesta línia separa la retina perifèrica immadura avascular de la retina post vascularitzada.
  • Estadi 2. – Progressa la línia de demarcació, es converteix en una cresta de teixit que s’estén fora del pla de la retina.
  • Estadi 3. – Cresta amb proliferació fibrovascular extraretiniana.
  • Estadi 4. – Despreniment de retina subtotal traccional que s’inicia a la perifèria i progressa cap al centre.
  • Estadi 5. – Despreniment de retina total.

  4.- Presència de malaltia Plus.

  Es desenvolupa en un 6% dels nadons prematurs amb pesos inferiors a 1.200 grams. Es presenta una dilatació de venes i una tortuositat de les arterioles en el pol posterior retinal.

  Diagnòstic

  Comprar tractament

  Tractament

  Se sap que actualment la majoria de les retinopaties del prematur tornen. Només menys d’un 10% de les retinopaties en Estadi 1 i 2 progressen cap a la malaltia llindar.

  Els tractaments seran aplicats en funció de l’afectació de les retines:

  • En retinopatia del prematur és estat llindar aquesta recomanada l’ablació de la retina immadura avascular per crioterapia o fotocoagulación amb làser.
  • La cirurgia vitri retina es realitza en quan existeix despreniment de retina d’origen fraccional.
  • El descobriment de marcadors com el IGF-1, VEGF, BFGF, en el desenvolupament de la retinopatia del prematur, constitueix un gran avanç en l’enteniment de la patogènia de la malaltia. La troballa d’aquests marcadors angiogénicos obre una nova porta en el tractament de la retinopatia del prematur.

  Financem la teva mirada sense interessos

  A Admira Visión no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.