Despreniment de retina

Informa't sense compromís!


  Què és el despreniment de retina?

  Des de la part més interna fins als receptors de llum, els diferents components retinians estan fortament units entre si, és extremadament difícil separar-los, però el punt dèbil està a continuació, entre els receptors i l’epiteli pigmentari (EPR). Aquí és on s’origina el desprendiment de retina.

  Classificació del despreniment de retina

  • Traccional: poc freqüent, El creixement d’un teixit que no hauria de ser-hi, tracciona la retina. Mal pronòstic. Diabètics.
  • Exudatiu: l’epiteli pigmentari és impermeable, si algun problema altera la impermeabilitat, el líquid es pot acumular i arribar a despendre. No hi ha tracció. Normalment la retina està íntegra, quan es tracta la patologia de l’ull, normalment desapareixen.
  • Regmatògen: s’obre un forat a la retina, i dins s’hi introdueix líquid. El més habitual. Les seves causes són:
   • Miopia: retina més fràgil i més propensa a trencar-se. El vitri també es degenera abans en els miops.
   • Degeneració vítria: com en el cas anterior, però la tracció del vitri fa desprendre la retina.

  Diagnòstic

  Símptomes del despreniment de la retina

  • NO DOLOR (la retina no té terminacions nervioses)
  • Miodesopsies (mosques volants, punts foscos, fils flotants) prèvies i seguides de llampecs o flaixos, a un costat de la imatge, que duren poc (fotòpsies)
  • Visió d’un núvol o part fosca com un teló en una part de la visió.

  Proves diagnòstiques del despreniment de la retina

  Cal fer-lo amb la pupil·la dilatada.

  • Visió directa del fons de l’ull amb un oftalmoscopi indirecte
  • Ecografia oftàlmica

  Tractament

  Fotocoagulació amb làser

  Fotocoagulació, és amb diferència la tècnica més utilitzada. Petites cremades amb el làser al voltant del trencament o el forat, en pocs dies aquesta cremada produeix una cicatrització que uneix l’epiteli pigmentari i la retina en aquest punt. Es realitza a la consulta, amb gotes d’anestèsia tòpica.

  En general no és dolorós, perquè la retina i l’epiteli pigmentari no tenen terminacions nervioses pel dolor. En principi no es perd visió, una zona tractada amb laser, funciona menys, però funciona.

  Vitrectomia

  Consisteix en eliminar el vitri que hi ha dins l’ull i tractar el problema que hi hagi a la retina. A través d’unes petites obertures a l’esclera (esclerotomies), s’introdueixen instruments que tallen i eliminen el vitri, així com instrumental específic.

  Patologies en les quals es realitza una vitrectomia:

  • Retinopatia diabètica
  • DR
  • Ferides oculars o traumatismes
  • Malalties de la màcula, forats maculars o degeneracions maculars amb neovasos, pelat dela MEM, MLI.
  • Inflamacions o infeccions oculars
  • Complicacions derivades de cirurgia de cataractes
  • Uveïtis

  Per què s’ha d’eliminar el vitri en totes les cirurgies de retina?

  • Perquè no es poden desplaçar els instruments dins el vitri, ja que el traccionaríem i al estar adherit a la retina podríem produir trencaments. S’elimina el vitri, que és substituït per un fluid per poder treballar.
  • Perquè les traccions vítries sovint són causants de despreniment de retina, en eliminar el vitri estaríem tractant la primera causa i potencialment prevenint un despreniment de retina en el futur.

  Consideracions en el postoperatori de la cirurgia de retina:

  La intervenció es fa sota anestèsia retro/peribulbar i sedació. Aquesta anestèsia es punxa a l’espai orbitari i l’anestèsic es difon pels teixits, proporcionant analgèsia també en el postoperatori.

  És pels requeriments d’aquesta tècnica que s’han de tenir en compte les següents consideracions:

  • Preoperatori: el pacient ha d’aportar analítica i electrocardiograma (validesa 6 mesos), a ser possible, valorat per equip de medicina interna o anestèsia. Si el pacient pren anticoagulants orals (Sintrom, Plavix), s’ha de derivar al seu cardiòleg per a què li pauti el canvi de medicació, almenys amb una setmana d’antelació a la cirurgia. S’haurà de realitzar prova de coagulació el mateix dia de la intervenció, a primera hora.
  • Si el pacient s’està injectant heparina, NO ho podrà fer el matí del dia de la intervenció si no un cop intervingut.
  • S’ha de dilatar la pupila amb gotes.
  • Dejú de 6 hores prèvies a la cirurgia, sense menjar ni beure.
  • No portar maquillatge ni cremes a la cara, ni les ungles pintades.
  • Portar una petita maleta amb pijama, sabatilles i necesser, per si s’ha de quedar ingressat.

  Consideracions en el postoperatori de la cirurgia de retina:

  • Haurà de fer repòs absolut, en la posició que li indiqui el cirurgià. Si li han deixat gas, és imprescindible que mantingui la posició de boca terrossa, excepte per menjar i anar al lavabo únicament.
  • Administrar el tractament en gotes que li han prescrit i l’analgèsia.
  • Evitar vols amb avió i pujar a ports de muntanya de mes de 800m

  Testimonis

  Financem la teva mirada sense interessos

  A Admira Visión no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.