Política Web Admiravisión

1.  Missió i objectius de la página

La página web www.admiravision.es te com a missió informar dels serveis i activitats del grup Admiravisión i esdevenir una font d’informació veraç en l’àmbit de l’oftalmologia tot fent pedagogia sanitària i compartint coneixement amb els professionals d’aquesta especialitat. Per tal de poder dur a la pràctica aquesta missió, es fixa els següents objectius:

  1. Proporcionar als usuaris informació sobre els serveis professionals del grup oftalmològic Admiravisión
  2. Proporcionar a la població informació mèdica veraç de la especialitat de tal forma que puguin prendre decisions adequades i informades sobre la seva salut visual i les opcions diagnòstiques i terapèutiques existents. Alhora
  3. Proporcionar als professionals de l’oftalmologia i l’optometria informació científica que els pugui resultar d’utilitat per completar o contrastar els seus coneixements d’aquestes especialitats responent al compromís de compartir coneixement.

Per tal d’assolir aquests objectius hom dona forma a un portal estructurat amb una visió funcional i pràctica que divideix la informació en:

  • malalties
  • tractaments
  • proves diagnòstiques
  • tests visuals
  • teràpies visuals
  • especialitats
  • tecnologia

Així mateix es comparteixen articles sota dos formats diferents, un de divulgació sota la denominació de consells de salut visual i un altre de caire científic sota la denominació d’articles especialitzats. Aquesta divisió de la informació pretén facilitar la cerca dels continguts als diferents públics a qui va adreçada. En cap cas, la informació que hom proporciona als usuaris pretén substituir la opinió del metge ni la visita mèdica necessària per arribar a un diagnòstic i poder determinar el tractament més adient per a cada pacient i patologia.

2. Consell editorial i autoria dels continguts

El consell editorial del web està format per la Directora de Comunicació, Eva Lerma. l el Director Mèdic i President Executiu el Prof. Dr. Jesus Costa Vila La Directora de Comunicació s’ocupa de revisar i validar la forma, el llenguatge i l’estructura de la informació a publicar i el Director Mèdic valida els continguts. Els continguts que no tenen autoria específicament esmenada, han estat elaborats per membres de l’equip de professionals del grup Admiravisión de les diferents especialitats en funció de la informació publicada. En el cas dels articles científics i els consells de salut, es fa constar l’autor a peu de pàgina.

3. Audiència

Tal i com s’exposa als objectius de la pàgina, l’audiència a que s’adreça aquest lloc web és composada per la població en general i els especialistes en oftalmologia i optometria en concret. Els continguts adreçats a la població en general no pretenen reemplaçar sinó complementar la relació metge-pacient. Aquest compromís del grup Admiravisión ha estat reconegut per la certificació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona que ha acreditat el lloc web www.admiravision.com conforme als principis de bona pràctica que aquesta certificació exigeix.

4. Política de publicitat del lloc

El lloc web www.admiravision.es no admet publicitat d’altres organitzacions. Només publicita promocions pròpies. Tampoc admet que els usuaris que interactuen comentant notícies des dels seus perfils de Facebook publiquin missatges amb contingut publicitari. En la comunicació amb els usuaris que ens deixen dades personals de contacte en demanar-nos informació a través del formulari establert a tal efecte, hom respecta les condicions de privacitat establertes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

5. Normes d’ús de la web 2.0

En l’apartat de notícies admetem comentaris a cada publicació, realitzats des d’un perfil de Facebook i, per tant, subjectes a les normes de privacitat i publicació d’aquesta xarxa social.

5.1. Moderació dels comentaris

Els usuaris poden expressar les seves opinions lliurement. Per a nosaltres la participació de la nostra comunitat és tan important com ho és el fet que s’expressi des del respecte. No s’acceptaran comentaris que continguin missatges i enllaços que puguin ser considerats difamatoris, injuriosos, insultants, obscens, amenaçadors, xenòfobs o que atemptin a la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers o que puguin ser contraris a la normativa legal vigent. Tampoc està permès introduir, emmagatzemar o difondre cap programa informàtic, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina o qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de qualsevol usuari, o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-li algun altre tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos. Els usuaris poden modificar els seus missatges des del seu perfil de Facebook. Els administradors de la pàgina podran eliminar els comentaris que no siguin apropiats. Admiravisión no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin en aquesta pàgina, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’activitat dels moderadors figura dins de les seves funcions laborals retribuïdes i, per tant, no dóna lloc a conflictes d’interessos.

5.2. confidencialitat

El lloc disposa d’una política de privacitat inclosa en l’avís legal a peu de pàgina. Tots poden llegir les publicacions i usar el seu contingut, subjecte a copyright, per tant, citant la font.

5.3. Documentació de la informació publicada

Els usuaris que interactuïn en aquesta pàgina han de proporcionar referències (enllaços, per exemple,) a la informació mèdica / de salut que brinden quan no parlen d’una experiència personal. L’experiència personal és qualsevol símptoma, prova, tractament, etc. que la persona o un familiar proper s’hagi sotmès.

5.4. Justificació de reclamacions

Tots els usuaris de la plataforma es comprometen a difondre únicament informació veritable i correcta a la llum del seu coneixement.

5.5. Dades de contacte del lloc web

Des de l’apartat “contacta” i fent servir el formulari que apareix en el mateix, els usuaris d’aquesta plataforma web 2.0 poden comunicar-se amb els responsables de la pàgina que moderen el fòrum.