Oftalmosport

Informa't sense compromís!


  Què és el Oftalmosport?

  Aquesta unitat està pensada especialment per a la cura de la salut ocular dels esportistes. Aquest col·lectiu presenta riscos i necessitats especials que requereixen mesures preventives i tractament específic.

  L’equip d’oftalmologia del grup Admiravisión, compta amb professionals especialitzats en aquest àmbit, en el de la prevenció de riscos, el d’accidents professionals, la medicina legal i les urgències oftalmològiques. Això ens permet oferir el més complet servei oftalmològic a la mesura de les necessitats de l’esportista.

  Objectius de l'oftalmologia esportiva

  La medicina de l’esport ha sorgit en els últims anys davant la consciència, tant entre el col·lectiu mèdic com esportiu, de la necessitat existent de valorar els canvis fisiològics que l’esport origina en l’organisme, realitzant un estudi funcional de tots els òrgans i aparells, entre els quals figura el visual.

  A nivell ocular, les revisions han de tenir com a objectiu:

  Optimizar

  Optimitzar el sistema visual de l’esportista (prevenció de patologies i traumatismes amb adequada protecció ocular)

  Preparar

  Preparació del jugador per a millorar el seu rendiment esportiu per mitjà de la correcció òptica, ja sigui amb lents o amb cirurgia, de manera específica per a cada disciplina esportiva i l’entorn en el qual es desenvolupa.

  Revisar

  Revisar obligatoriamente la vista de todos los atletas que presenten un riesgo aumentado de lesiones oculares graves (miopías elevadas, afaquias o pseudofaquias quirúrgicas, cirugías oculares previas, infecciones oculares graves, desprendimiento de retina, desgarros retinianos, retinopatía diabética)

  Esport i aptituds visuals

  En general, per a tots els esportistes, els defectes de refracció com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme representen una nosa en tant al fet que suposen una dependència de les ulleres per a veure amb claredat, per tant, el primer repte que es planteja l’oftalmòleg de l’esportista és facilitar-li el tractament quirúrgic a la seva mesura que li alliberi d’aquesta dependència. Però l’oftalmologia de l’esport va molt més allà.

  Depenent de l’esport practicat, existeixen altres riscos per a la salut visual de l’esportista:

  • El nedador ha de posar especial atenció en la prevenció d’irritacions i infeccions oculars derivades de l’exposició al clor de les piscines.
  • Els practicants d’esports que utilitzin pilotes o altres objectes susceptibles de produir contusions en els ulls requereixen d’unes mesures de protecció especials en cada cas concret i d’un servei oftalmològic especialitzat permanent per a atendre possibles accidents.
  • Els atletes que practiquen esports a l’aire lliure, tenen risc de patir cremades solars en la còrnia o risc d’introducció de cossos estranys, com la sorra, en els ulls.

  Cada esport requereix aptituds visuals diferents i comporta uns riscos determinats.

  En alguns casos, és molt important realitzar un examen visual específic en el qual s’avaluïn aspectes concrets de la visió estàtica, dinàmica, la visió perifèrica i la motricitat ocular. Per a obtenir determinades llicències federatives, és necessari superar certs exàmens visuals. Són alguns exemples:

  • Llicència federativa automobilística: S’exigeix una correcta visió però s’admet l’ús de lents de contacte per a corregir ametropies sempre que s’hagin utilitzat durant 12 mesos i un oftalmòleg certifiqui que són apropiades per a les carreres
  • Llicència federativa de tir olímpic: L’RD 2487/98 de 20 de desembre determina el reconeixement mèdic requerit per a federar-se i l’examen visual té un pes important en el mateix
  • Llicència federativa de boxa: L’obtenció de la llicència exigeix una exploració de còrnia, pupil·les, fons d’ull i agudesa visual

  Examen ocular de l'esportista

  Un examen ocular esportiu complet ha d’incloure:

  • Anamnesi completa
  • Agudesa visual estàtica: permet discriminar detalls d’objectes estàtics en condicions de repòs
  • Agudesa visual dinàmica: permet discriminar detalls d’objectes en condicions de moviment entre l’objecte i el subjecte
  • Refracció subjectiva: permet detectar defectes de refracció o ametropies
  • Sensibilitat al contrast: determina la sensibilitat visual de l’esportista en funció de la il·luminació de l’entorn
  • Exploració del fons de l’ull: permet detectar defectes visuals malgrat que no existeixi pèrdua de visió
  • Amplitud del camp visual perifèric: permet percebre estímuls visuals situats al voltant del punt en el qual es fixa la vista
  • Exploració de la motilitat ocular extrínseca: permet detectar alteracions pupil·lars ocasionades per problemes neurològics encoberts
  • Esteropsis: permet avaluar la percepció de la profunditat dels objectes per a poder mesurar adequadament les distàncies entre el jugador i la pilota, per exemple.

  Exàmens oculars per a cada disciplina esportiva

  El servei d’oftalmologia esportiva de Admiravisión realitza exàmens oculars adaptats a cada disciplina esportiva

  Financem la teva mirada sense interessos

  A Admira Visión no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.