Factors que influeixen en el rendiment esportiu

Els factors que influeixen en el rendiment esportiu depenen, per una part de l’esportista i, de laltra, de l’entorn.

 1. Factors inherents a l’esportista:
  1. Condició física
  2. Habilitats tàctiques
  3. Habilitats tècniques
  4. Alimentació
  5. Salut física
  6. Salut mental
  7. Actitud
 2. Factors externs:
  1. Clima
  2. Estat del terreny/instal·lació
  3. Material esportiu
  4. Interferències/suport

Moltes vegades no podrem incidir en els factors externs, però sí en els interns. Per tant, és molt important que dediquem el màxim esforç a tot el que depèn de nosaltres.

Factors visuals que intervenen en el rendiment esportiu

Com hem vist, un dels factors principals que intervenen en el rendiment esportiu i són inherents a l’esportista, és la seva salut física. La salut física implica que tots els sistemes del nostre cos funcionin correctament, després podem anar més enllà i intentar que ho facin de manera òptima. De tots els sistemes del cos (circulatori, respiratori, digestiu, endocrí, reproductor, excretor, nerviós, locomotor,…..) sovint oblidem la importància del visual. Encara que no us prestem la deguda atenció, la salut visual pot condicionar de manera significativa, en molts casos, el rendiment esportiu.

Complementàriament a la preparació física, l‘entrenament visual permet obtenir resultats millors i una execució més eficient. En aquest sentit, és important no només veure bé, sinó que els nostres ulls tinguin una bona funcionalitat i un bon processament visual.

Teràpia visual: habilitats que influeixen en el rendiment esportiu

La teràpia visual esportiva és molt eficient per millorar el rendiment esportiu, perquè entrena diverses habilitats visuals implicades a l’esport.

La teràpia visual esportiva és individualitzada, ja que cada persona té unes necessitats concretes i cada esport necessita entrenar unes habilitats diferents.

Les habilitats que podem entrenar, a més de la capacitat denfocament i visió binocular són:

 • Agudesa visual dinàmica
 • Precisió dels moviments oculars
 • Coordinació ull-mà/peu
 • Temps de reacció visual
 • Integració centre-perifèria
 • Integració visu-vestibular
 • Localització espacial
 • Pensament visual
 • Velocitat estereoscòpica
 • Atenció visual

Optimitzant aquests paràmetres, aconseguim posar el nostre sistema visual de la nostra part per entrenar-nos de manera molt més eficient.

A Admiravisión comptem amb experts en Oftalmologia i optometria esportiva que et poden ajudar a potenciar la teva visió, de manera que contribueixi a millorar el teu rendiment esportiu.

Si vols ampliar informació i avaluar el teu cas particular, pots demanar-nos cita clicant sobre el botó:

Cita 

 
Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?