Teràpies visuals

Informa't sense compromís!


  Teràpies visuals en la Unitat Multidisciplinar de Rehabilitació Visual

  Admiravisión compta amb un gabinet especialitzat en teràpies de bioestimulació oftàlmica neurocognitiva, dotat del material més modern i dirigit per professionals experts en optometria comportamental. No tots els problemes visuals es resolen amb medicació o cirurgia.

  La teràpia visual és una opció de tractament. Es considera que és un procés educacional la finalitat del qual és normalitzar, aprendre i automatitzar una sèrie d’habilitats visuals creant noves connexions neurològiques. Aquestes teràpies visuals es realitzen a partir d’un Optometrista Comportamental que avalua i tracta el problema visual relacionant-lo amb la resta dels sentits.

  Ensenyem al fet que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

  Així mateix, treballem de manera coordinada amb els departaments de psicologia infantil de les clíniques associades per a realitzar un abordatge integral dels problemes d’aprenentatge, si el seu origen va més enllà de la causa visual.

  Teràpies visuals. Quan són necessàries i com es realitzen?

  Quan una persona té determinats símptomes que no es poden corregir mitjançant l’ús d’ulleres i no existeix una causa orgànica de tipus oftalmològic que es pugui tractar d’una altra manera, existeixen una sèrie d’exercicis visuals que poden ajudar a resoldre’ls.

  Els problemes visuals que tractem des de la nostra Unitat de teràpies visuals, són:

  • Ull gandul
  • Estrabisme
  • Diplopias binoculars (ocasionals o constants)
  • Visió borrosa no justificada refractivamente
  • Maldecaps relacionats amb l’esforç visual
  • Dificultats d’aprenentatge (problemes amb lectoescriptura, inversions de lletres/números …)
  • Dislèxia
  • Discalcúlia
  • Trastorns de conducta i TDAH
  • Ansietat infantil
  • Problemes posturals

  En què consisteixen i com es realitzen les teràpies visuals?

  Quan es detecta un problema visual susceptible de ser tractat mitjançant teràpia visual, es procedeix de la següent manera:

  • Es realitza al pacient un examen visual optomètric per a saber el motiu del seu simptomatologia.
  • Se li dona un diagnòstic.
  • Se li proposa un tractament, que pot ser de diferents tipus:
  • Prescripció òptica
  • Ulleres
  • Prismes
  • Lents de contacte
  • Oclusió/obturació
  • Teràpia visual

  Mitjançant la teràpia visual, ensenyem al fet que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

  Els optometristes ens ajudem d’una sèrie de materials, però aquests no són el que farà que un pacient millori, sinó la forma en la qual ha treballat sent conscient de tots aquells canvis que s’han anat produint, per a així poder-los transferir a la seva vida habitual.

  Sempre que es produeixen canvis, s’adapta el desenvolupament de la teràpia i aquesta és una de les claus en les quals es basa la teràpia visual.

  Es pot començar a fer teràpia visual a nens a partir de 5-6 anys.

  Fases de la teràpia visual

  Fase intensiva de la teràpia

  La fase intensiva es duu a terme en gabinet 1 vegada per setmana i posteriorment cada quinze dies. És necessari complementar-la amb exercicis diaris a casa (uns 15-20 minutos). Aquesta fase implica de 3 a 4 mesos de tractament, en funció del problema diagnosticat.

  Fase de manteniment de la teràpia

  La fase de manteniment consisteix en el seguiment del pacient en consulta 1 vegada al mes durant els 2 primers mesos i després cada 2 o 3 mesos. En consulta s’examinarà i es pautará alguna sessió més de teràpia visual en gabinet i s’anirà reduint el temps i la freqüència dels exercicis realitzats a casa.

  La durada total del tractament sol ser d’entre 9 mesos i 1 any.

  Una meta i un compromís

  El programa de teràpia visual sempre està dissenyat de manera personalitzada amb les necessitats específiques de cada pacient. El pacient ha de ser constant durant el tractament i estar motivat. Per a això se li demana que es marqui un objectiu a aconseguir i un compromís amb el treball diari a realitzar. Tot això es va revisant cada vegada que el pacient acudeix a la consulta de l’optometrista que tutoritza el seu procés i al qual pot contactar sempre que ho necessiti. L’optometrista ofereix tot el seu suport al pacient des del primer dia per a facilitar-li al màxim l’èxit del seu tractament i proporcionar-li el suport que necessita.

  Teràpies visuals per a problemes d'aprenentatge

  Quan un nen té problemes d’aprenentatge, ha de ser valorat i, sovint tractat, de manera multidisciplinària per psicopedagogs, logopedes, educadors i optometristes comportamentals, en funció del cas.

  Un bon processament de la informació visual ens permet interpretar i comprendre tot allò que veiem i poder-ho integrar amb la resta dels sentits.

  Per a processar correctament la informació que percebem a través dels ulls, són necessàries certes habilitats visuals.

  Sovint, existeixen alteracions d’aquestes habilitats que dificulten l’aprenentatge en el nen. És llavors quan l’optometrista comportamental diagnostica l’origen i pauta un tractament a seguir per a poder superar les seves dificultats.

  Qüestionari de detecció

  Qüestionari de detecció de signes d’alerta de problemes d’aprenentatge per problemes de visió

  Oferim un test orientatiu de signes i símptomes visuals per a ajudar als papes a saber si el seu fill pot patir problemes visuals que li estiguin dificultant el ritme acadèmic. Han de respondre sí o no a cadascuna de les següents qüestions:

  • Veu doble o/i borrós en llegir?
  • Picar o tancar l’ull i es cobreix un ull?
  • S’acosta molt al paper quan llegeix o escriu?
  • Té mal de cap al final del dia?
  • Decanta el cap quan llegeix i escriu o/i necessita seguir les línies amb el dit?
  • Confon/Inverteix les lletres o les paraules en llegir?
  • Recorda millor oralment que per escrit?
  • Omet lletres en llegir/escriure?
  • Vocalitza quan llegeix en veu baixa?
  • Té una velocitat lectora reduïda?
  • Té dificultats d’atenció/concentració?
  • Necessita molt temps per a finalitzar una tasca?
  • Té baixa comprensió lectora?
  • Fa mala lletra, no es manté sobre la línia en escriure i és desordenat?
  • Té malaptesa psicomotriu?
  • Adopta males postures?
  • Té dificultat per a copiar de la pissarra?

  Si ha respost afirmativament entre 4 i 6 qüestions, el nen pot tenir un possible problema visual.

  Si les respostes afirmatives han estat 6 o més, gairebé segur que hi ha un problema visual.

  Davant aquests casos, no dubti a consultar a l’Optometrista Comportamental a fi que realitzi un estudi funcional complet i uns tests diagnòstics que serveixin per a pautar les teràpies a realitzar.

  Habilitats de percepció visual

  Discriminació visual

  Capacitat per a ser conscient dels rangs distintius dels objectes.

  Signes i símptomes de problemes de discriminació visual:

  • Confon lletres o paraules similars
  • Escriu o còpia sense discriminar
  • Confon la grafia dels signes matemàtics.

  Memòria visual

  Capacitat que permet identificar de manera immediata la paraula.

  Signes i símptomes de problemes de memòria visual:

  • Incapacitat de predir
  • Lectura sil·làbica
  • Comet errors en lletrejar paraules

  Relacions espacials

  Permet ser conscient dels rangs distintius dels objectes en l’espai.

  Signes i símptomes de problemes de relació espacial:

  • Inverteix números i lletres.

  Constància de forma

  Capacitat de reconèixer formes sigui com sigui la seva grandària, color o orientació.

  Signes i símptomes de problemes de constància de forma:

  • Mala comprensió lectora.
  • No pot generalitzar.
  • Té problemes amb les lletres majúscules–minúscules.

   

  Figura-fons

  Permet percebre una forma i seleccionar-la d’entre altres.
  Signes i símptomes de problemes de figura-fons:

  • No pot trobar idees ni detalls que se li requereixin per escrit.

  Tancament Visual

  Permet trobar una resposta amb poques dades i detalls.
  Signes i símptomes de problemes de tancament visual:

  • Té dificultat per a captar idees.
  • Li costa prendre decisions.

  Habilitat visuo-espaial

  Psicomotricitat. Lateralitat. Direccionalitat

  • És important que el nen sigui conscient dels dos costats del seu cos (dreta/esquerra) i que sàpiga integrar-los.
  • Ha d’aprendre on està ell en relació al seu entorn per a poder orientar-se en l’espai i en el temps.
  • Ha d’aprendre a moure’s en contra de la gravetat i tenir control dels seus moviments. Tots els moviments del seu cos són dirigits i coordinats per la seva visió, d’aquesta manera, aquells nadons que comencen a caminar precoçment no aprenen a utilitzar els seus ulls de manera coordinada com aquells que han gatejat.
  • El nadó ha de passar per totes i cadascuna de les fases de desenvolupament i al seu degut temps: rodar, reptar, gatejar, caminar, córrer…

  En virtut d’això, quan en un examen visual trobem problemes en el control i integració de les dues parts del cos, sabem que trobarem problemes visuals de visió binocular i percepció visual.

  Els nens han de construir bé la lateralitat per a tenir un punt referencial espaciotemporal. Aquesta referència és importantíssima per a automatitzar el que es va aprenent i organitzar tot el que ens envolta.

  Els nens que presenten una lateralitat homogènia (mà, ull, peu i oïda dominants en el mateix costat), tenen una millor adaptació per a integrar de forma més eficaç la informació sensorial. Amb això no vull dir que tota persona amb una lateralitat creuada tingui trastorn de l’aprenentatge però sí que hagi d’avaluar-se com un factor de risc.

  Signes i sintomas de problemes psicomotrius:

  • Dificultat en l’automatització de la lectura, escriptura i càlcul
  • Problemes per a organitzar correctament l’espai i el temps
  • Malaptesa psicomotriu
  • Inversions de lletres i números
  • Mancada de ritme en la lectura
  • Confon paraules similars
  • Millor nivell de comprensió verbal que escrit
  • Dificultat d’atenció
  • Cansament i desmotivació.

  Desenvolupament de la lateralitat:

  Fins als 4-5 anys no té massa importància conèixer on està la dreta i l’esquerra.

  Als 6 anys és quan s’inicia l’escriptura i la lectura. Aquí el nen es trobarà amb unes lletres i números les coordenades espacials dels quals i temporals li marcaran un significat.n visual

  Habilitat d'integració visuo-motora

  Integració de les destreses visuals perceptives amb el moviment motor fi.

  Signes i símptomes de problemes d’integració visuo-motora:

  • mala lletra
  • escriptura i dibuix descurat
  • no es manté sobre la línia en escriure
  • en acolorir se surt del dibuix
  • li costa retallar figures

  Testimonis

  Verónica, la mare de l’Adrián, ens diu això:

   

  «Cuando le dieron el diploma de terapias visualesa Adrián nos pusimos muy contentos. Nuria ha hecho muy buen trabajo con Adrián. Ambos han trabajado a tope y eso se ha notado en la mejora de la visión de él. A día

  de hoy hemos logrado una mejora del 80%, cuando antes sólo tenía un 40% de visión, un cambio radical. Estamos muy contentos con Nuria y la buena atención diaria tanto con Adrián como conmigo. Quiero dar las gracias también a Victoria por su excelente acogida. Entre todos hemos logrado que ir a terapias visuales fuese divertido, y que Adrián trabajase con regularidad en el centro y en casa para su correcta evolución.»

  Descobreix les nostres principals teràpies

  Teràpies visuals per a l'ambliopia o ull gandul

  L’ús de teràpies de bioestimulación oftàlmica neurocognitva en el tractament de l’ambliopia o ull gandul permet millorar no sols l’agudesa visual, sinó també la visió binocular, l’enfocament, la integració visuomotora i el processament de la informació visual.

  Teràpies visuals per a estrabismes

  L’ús de teràpies de bioestimulació oftámica neurocognitiva en el tractament de l’estrabisme ajuda a corregir l’alineació de l’ull estràbic, entrenant la musculatura responsable de la seva desviació.

  Teràpies per a problemes d'eficàcia visual

  La fatiga visual en llegir o escriure, maldecaps o una mala comprensió lectora són alguns dels signes de problemes d’eficàcia visual relacionats amb l’acomodació, la visió binocular o la motilitat ocular, i que poden corregir-se mitjançant teràpies de bioestimulació oftàlmica neurocognitiva específiques.

  Teràpia del moviment rítmic (TMR)

  La Teràpia de Moviments Rítmics té com a objectiu la completa integració dels reflexos primitius quan aquesta no s’ha aconseguit de manera espontània. Aquesta teràpia permetrà crear noves connexions nervioses que faran que el nen pugui millorar la seva atenció i aconseguir nivells cognitius superiors (lectura, escriptura, desenvolupament de la lògica).

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.