Miopia,

hipermetropia

i astigmatisme

Informa't sense compromís!


  Què són els defectes refractius?

  Miopia

  La miopia és un defecte de refracció que dificulta la visió des de lluny, però no afecta la de prop. Es produeix perquè les imatges s’enfoquen per davant de la retina.

  Sol manifestar-se en la infància i evolucionar fins a completar la pubertat.

  L’ull miop té una potència diòptrica excessiva i la imatge que es forma sobre la retina està desenfocada. L’operació de miopia corregeix l’excés de poder diòptric i fa que es formin imatges correctament enfocades sobre la retina.

  Causes de la miopia

  • La causa que les imatges s’enfoquin per davant de la retina és un ull massa llarg o una còrnia massa corba.
  • Sol haver-hi relació familiar, ja que majorment és hereditària.

  Símptomes de la miopia

  • Visió llunyana borrosa i molt clara de prop.
  • En els nens es pot observar que s’apropen massa per dibuixar o veure la tele, no veuen bé la pissarra i entretanquen els ulls.

  Hipermetropia

  La hipermetropia és un defecte de refracció que provoca que les imatges es vegin borroses de prop. Es produeix perquè les imatges s’enfoquen per darrere de la retina. Podem dir que és la patologia contrària a la miopia.

  La majoria de nens neixen hipermetrops i es va corregint amb el temps i el creixement.

  Per al seu correcte diagnostico és necessària la prova de la Cicloplegia.

  Causes de la Hipermetropia

  • La causa que les imatges s’enfoquin per darrere de la retina és un ull curt o una còrnia massa plana.
  • Sol ser hereditària.

  Símptomes de la hipermetropia

  • La visió borrosa propera, de grans objectes, sense que requereixi enfocar detalls concrets.

  Astigmatisme

  L’astigmatisme és un defecte de refracció que fa que les imatges s’enfoquin de forma distorsionada sobre la retina, afectant la visió a qualsevol distància.

  Pot presentar-se sola o associada a la miopia o la hipermetropia.

  Causes de l'astigmatisme

  • L’astigmatisme es produeix perquè la focalització de les imatges és incorrecta a causa d’una còrnia el·líptica o poc esfèrica. És com si l’ull tingués la forma d’un meló, en lloc de la d’una síndria. Quan la còrnia està més corbada en un eix que en un altre, provoca una visió borrosa a qualsevol distància.

  Símptomes de l'astigmatisme

  • L’astigmatisme es caracteritza per una visió borrosa a qualsevol distància.

  Diagnòstic

  Per diagnosticar la miopia s’utilitzen tests de mesurament de l’agudesa visual llunyana.

  En cas de sotmetre’s a cirurgia refractiva per corregir la miopia, és necessari realitzar un aberròmetre per analitzar les aberracions òptiques (distorsions de la llum respecte de la seva trajectòria dins de l’ull), i un Orbscan per mesurar el gruix de la còrnia, així com les seves irregularitats.

  Proves diagnòstiques

  Aberrometria

  Consisteix a emetre múltiples rajos de llum a l’ull i veure com reboten en el fons i surten de nou de l’ull. Si totes les lents travessades anessin simètriques i regulars sortirien tots els rajos en forma de ramillet perfecte, però com en tot el natural això no és així i surten de forma anàrquica depenent de la transparència dels teixits, la seva regularitat i la seva geometria. És fonamental en l’anàlisi per a la cirurgia refractiva i endocular.

  Topografia

  Analitza la superfície anterior de la còrnia per descartar queratocons, o patologies asimètriques d’aquesta. És fonamental també per al càlcul de l’astigmatisme abans de qualsevol cirurgia facorefractiva. S’utilitza també en l’adaptació de lents de contacte.

  Queratometria

  En Optometria i en Oftalmologia, una queratometria (de queratos que és banya, còrnia) és una prova realitzada a un pacient en la qual es determinen els paràmetres de la seva còrnia, tals com la mesura de les seves ràdios de curvatura de les seves superfícies (posat que la còrnia no sol ser esfèrica, amb el mateix radi de curvatura en tots els seus punts).

  La queratometria mesura la potència refractiva de la còrnia, paràmetre fonamental per a la quantificació de l’astigmatisme corneal. És bàsic en l’adaptació de lents de contacte i per al càlcul de la potència de les lents intraoculars, en cas d’optar per cirurgia refractiva amb implant de lents ICL.

  Tractament

  Per al tractament de miopia, hipermetropia i astigmatisme, existeixen diverses possibilitats per a tractar els defectes refractius:

  • La seva correcció òptica, mitjançant ulleres o lents de contacte.
  • La correcció quirúrgica mitjançant cirurgia refractiva. Per a maximitzar l’èxit d’aquesta, és molt important dur a terme una exploració de còrnia, i valorar el tipus d’intervenció apropiada.

  Cirugia refractiva

  La cirurgia refractiva és la solució definitiva per a diverses patologies, denominades defectes refractius (miopia, hipermetropia i astigmatisme). La cirurgia refractiva permet aconseguir una correcta visió sense necessitat d’ulleres o lents de contacte.

  El làser, amb la seva precisió, permet tallar la còrnia, adequar la seva curvatura eliminant les quantitats de teixit corneal necessàries i modificar la refracció ocular per obtenir el correcte enfocament de la imatge en la retina.

  La cirurgia refractiva contempla diferents tècniques:

  L'operació pas a pas

  Existeixen tres tècniques quirúrgiques científicament autoritzades i aprovades. Coneix els detalls de les diferents tècniques.

  Testimonis

  Preguntes freqüents

  Hauré de seguir fent revisions tota la vida?

  Tot i que la cirurgia pot aconseguir que el pacient no necessiti correcció òptica per a les seves activitats quotidianes, l’ull continua sent miop o hipermetrop, pel que requereix una revisió anual, ja que els riscos associats a aquestes patologies continuen sent els mateixos.

  Tornaré a tenir miopia alguna vegada?

  La cirurgia pot eliminar completament el defecte refractiu, però el que no fa és parar la seva evolució. Per això és important que la graduació no hagi variat de forma significativa durant l’últim any previ a la intervenció.

  Quan podré reincorporar-me al meu treball?

  Habitualment al cap de dos dies després de la cirurgia. En els casos d’implant de lent intraocular dependrà de les exigències físiques de cada treball.

  Quants dies tindré els ulls tapats?

  Cap. Amb les tècniques d’anestèsia tòpica (només amb gotes) no és necessària l’oclusió després de la cirurgia.

  Quant trigaré a veure bé després de la intervenció?

  A les 24-48 hores després de la intervenció ja s’aconsegueix una bona visió, suficient per desenvolupar una vida normal en la majoria dels casos, si bé la visió serà pitjor en situacions de poca llum o ambients foscos durant les primeres setmanes o anirà millorant gradualment.

  Milloraré la visió?

  La cirurgia mitjançant la tècnica Lasik no millora l’agudesa visual, és a dir, després de la cirurgia la millor visió que el pacient pot aconseguir és la visió que tenia preoperatoriamente amb les seves ulleres. No obstant això, la tècnica de la facoemulsificacions o implant de lents epicapsulars millora la visió preoperatòria en la immensa majoria dels casos.

  Em corregiran la miopia, però... i l'astigmatisme?

  En els casos de cirurgia refractiva, mitjançant la tècnica Lasik, poden corregir-se tots dos defectes al mateix temps. En altres procediments (lents epicapsulares, cataractes), pot ser necessari realitzar posteriorment una segona intervenció amb Lasik per a eliminar completament el defecte refractiu.

  Quants dies hauré d'estar en la clínica?

  Cap. És un tipus de cirurgia que es realitza de manera ambulatòria. Després de la intervenció pot anar-se’n a casa seva.

  Seré capaç de mantenir la vista quieta durant la cirurgia?

  És més fàcil del que sembla! Existeix un punt de làser que serveix com a referent al pacient, és a dir, el pacient només ha de mirar a aquest punt durant la cirurgia. No obstant això, si l’ull es desviés a qualsevol moment durant el tractament làser, el sistema infraroig de seguiment pupil·lar actuaria en fraccions de segon per mantenir centrat el tractament làser que es realitza.

  Podré mantenir-me sense parpellejar durant la cirurgia?

  Per descomptat que sí. Col·loquem gotes anestèsiques abans i durant la cirurgia amb la qual cosa eliminem la necessitat de parpellejar. D’altra banda, col·loquem un suport per prevenir el parpelleig involuntari del pacient.

  És molt dolorós el postoperatorio?

  Actualment es redueix a 1-2 dies, a més aquest dolor és de caràcter mitjà-moderat.

  Quedaré a zero diòptries?, Hauré de portar ulleres després de la intervenció?

  Encara que la major part dels pacients operats amb làser excímer no requereixen ulleres o lents de contacte després de la cirurgia, alguns necessitaran ulleres per llegir, veure la televisió, anar al cinema o conduir de nit, sobretot en cas de miopia i/o astigmatisme elevat. A partir dels 45-50 anys apareix la presbícia o vista cansada en el 100% de la població, la qual cosa comporta l’ús d’ulleres per a visió propera independentment de la tècnica quirúrgica utilitzada.

  És dolorosa la intervenció?

  No. Ni durant ni després. Només tindrà lleus molèsties les primeres hores després del procediment.

  És molt llarga la intervenció?

  No. Dura aproximadament 5 minuts per ull i és possible, en la majoria dels casos, operar tots dos ulls en la mateixa sessió. En els casos d’implant de lent epicapsular i en la cirurgia de la cataracta, la durada aproximada és de 8 a 10 minuts i és aconsellable deixar transcórrer d’1 a 2 dies entre un ull i un altre.

  Em dormiran per operar-me?

  No, ni tan sols injeccions. El tipus d’anestèsia és tòpica, o sigui, amb gotes. Per això, no és necessari cap prova preoperatòria (anàlisi o radiografia) ni suspendre la seva medicació habitual, ni estar en dejú.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.

  .