Retinopatia diabètica

Informa't sense compromís!


  Què és la retinopatia diabètica?

  És una complicació de la diabetis que apareix quan la malaltia ha afectat els vasos sanguinis de la retina.

  Quan les parets d’aquests vasos s’alteren, es produeixen vessaments de líquid, formació d’altres vasos anormals (neovasos) i creixement de teixit fibrós. Quan això succeeix, la retina no realitza bé la seva funció, i la visió es deteriora.

  El risc de desenvolupar retinopatia diabètica és més gran com més temps hagi passat des de l’inici de la diabetis; però el moment en què es presenta també varia, depenent del tipus de diabetis i del grau de control metabòlic de cada pacient.

  És important saber que la retinopatia diabètica pot ser-hi present sense donar cap símptoma.

  El símptoma principal és una disminució en la visió, generalment a causa d’un edema macular (acumulació de líquid a la part central de la retina) o hemorràgia vítria.

  Com es diagnostica?

  Per a la seva detecció, l’oftalmòleg examina el fons de l’ull amb l’ajut d’instruments òptics de precisió.

  Si es comprova la presència de retinopatia diabètica, pot ser necessari realitzar altres exàmens complementaris com: fotografies en color de la retina, angiografia amb fluoresceïna (injectar un colorant al braç del pacient i fer una sèrie de fotografies especials) o realitzar una tomografia de coherència òptica (OCT), per a precisar detalls i planificar el millor tractament.

  Com es realitza l’examen del fons d’ull?

  Les seves pupil·les seran dilatades aplicant unes gotes als ulls, i trancorreguts uns 30 minuts, el seu oftalmòleg podrà observar la retina. És normal que una cop dilatades les pupil·les, hi vegi borrós. Aquesta visió borrosa desapareixerà amb el pas d’algunes hores, depenent de la classe de gotes que s’hagin utilitzat.

  Com es pot prevenir o tractar?

  La millor protecció és la realització d’exàmens periòdics a càrrec d’un oftalmòleg especialitzat.

  Alguns pacients amb retinopatia diabètica només precisen controls periòdics. D’altres, requeriran tractament per aturar l’avançament de la malaltia, evitar les complicacions i, si és possible, millorar-ne la visió.

  Tractament

  Tècniques avançades per a la cura de la seva retina

  El Departament de Retina i Vitri del Grup Admiravisión, té com a objectiu oferir el millor tractament tant metge com quirúrgic, de les malalties que afecten la retina.

  Per a això comptem amb les més avançades tècniques diagnòstiques entre les quals s’inclouen Angiografía i Fotografia Digital (ImaginetR) i Tomografia de Coherència Òptica d’última generació (OCT-3D TOPCON), que permeten una valoració més precisa i per tant una millor elecció del tractament.

  També es compta amb l’instrumental quirúrgic més apropiat, així com diferents tipus de làser per al tractament òptim de malalties retinianas com: Despreniment de Retina, Retinopatia Diabètica, Malalties Vasculars de la Retina (trombosis venoses), Degeneració Macular Associada a l’Edat, Forat Macular, Traumatismes i Uveítis, entre altres.

  Tècniques avançades per a la cura de la seva retina

  El Departament de Retina i Vitri del Grup Admiravisión, té com a objectiu oferir el millor tractament tant metge com quirúrgic, de les malalties que afecten la retina.

  Per a això comptem amb les més avançades tècniques diagnòstiques entre les quals s’inclouen Angiografía i Fotografia Digital (ImaginetR) i Tomografia de Coherència Òptica d’última generació (OCT-3D TOPCON), que permeten una valoració més precisa i per tant una millor elecció del tractament.

  També es compta amb l’instrumental quirúrgic més apropiat, així com diferents tipus de làser per al tractament òptim de malalties retinianas com: Despreniment de Retina, Retinopatia Diabètica, Malalties Vasculars de la Retina (trombosis venoses), Degeneració Macular Associada a l’Edat, Forat Macular, Traumatismes i Uveítis, entre altres.

  Cirurgia

  Comprèn procediments, com la vitrectomia, que estan indicats en alguns casos de retinopatia diabètica.

  Mitjançant la vitrectomia, es poden extreure les hemorràgies vítries, les proliferacions fibroses dels neovasos i tractar els casos més complexos de despreniment de la retina.

  Recordi

  • L’actitud que vostè tingui i la cura que exerceixi en prendre els medicaments i seguir la dieta apropiada per al control de la diabetis són essencials. Compleixi amb les recomanacions del seu metge especialista en diabetis.
  • La retinopatia diabètica pot estar present sense que el pacient percebi cap alteració.
  • Les persones que pateixen de diabetis han de sotmetre’s a exàmens oftalmològics almenys una vegada a l’any.

  Financem la teva mirada sense interessos

  A Admira Visión no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.