Proves diagnòstiques

Topografo Sirius- Clínica Privada Barcelona

Aberrometria

Consisteix a emetre múltiples raigs de llum a l’ull i veure com reboten al fons i tornen a sortir de l’ull. Si totes les lents travessades fossin simètriques i regulars sortirien tots els raigs en forma de ram perfecte però com en tot el natural això no és així i surten de manera anàrquica depenent de la transparència dels teixits, la seva regularitat i la seva geometria. És fonamental en l’anàlisi per a la cirurgia refractiva i endocular

Més informació sobre Aberrometría
Angiografía con fluoresceína

Angiografia Fluorescèinica i amb verd d’indocianina

S’utilitza per analitzar els gots de retina i veure si aquests perden o extravasan seu contingut en el parènquima retinal. Això és important en les maculopaties, en els diabètics, en els miops etc.
Es necessita prèviament la injecció d’un contrast endovenós per així es vegi nítidament els gots i els seus vessaments.
Més informació sobre l'Angiografia Fluorescèinica

Biometria

El biòmetre és un aparell que emet un feix d’ultrasons. Aquests es produeixen en aplicar un corrent elèctric alternant sobre un cristall de quars piezoelèctric, el que provoca la vibració mecànica de partícules i genera les ones acústiques.

Més informació sobre la Biometría ocular
Pruebas diagnosticas: Campimetría

Campimetria

La Campimetria visual (CV) o també anomenada Perimetria visual és un examen oftalmològic complementari que estudia les alteracions del camp visual. S’empra en el diagnòstic i control evolutiu del glaucoma i de diverses patologies retinianes així com en l’estudi de les lesions de la via òptica.
Els nostres instituts disposen del campímetre FDT
Més informació sobre la Campimetría
Uveítis

Detecció de paràsits en les pestanyes

El Demodex Folliculorum és un àcar que parasita els fol·licles pilosos, les glàndules sebáceas i les pestanyes de l’home ocasionant blefaritis, que és necessari tractar mitjançant una neteja amb calor humida i escombreta elèctrica.

Més informació sobre la Detecció de paràsits en les pestanyes

Ecografia oftàlmica

És una tècnica diagnòstica d’imatge no invasiva amb la qual es poden obtenir imatges seccionals del globus ocular i els seus anexes.

Més informació sobre la Ecografía oftálmica
electrooculograma

Electroculograma

L’electrooculograma és una prova electrofisiológica que permet mesurar els moviments dels músculs oculars a través de les diferències de potencial entre la còrnia i la retina.

Més informació sobre l'Electroculograma
Electroretinograma

Electroretinograma

El electrorretinograma (ERG) registra la resposta elèctrica de les cèl·lules de la retina. Permet explorar la funció de la retina quan hi ha molta llum o quan hi ha poca llum.

Més informació sobre l'Electroretinograma
Gonioscopia

Gonioscopia

La gonioscopia és l’examen que determina si l’angle on l’iris s’uneix a la còrnia és ampli i obert o estret i tancat.

Més informació sobre Gonioscopia
Dx Analyzer™

Mesurament de l’estabilitat de la llàgrima

Mitjançant el mètode del doble pas obtenim mesures objectives de la qualitat visual del pacient quantificant els efectes de la pel·lícula lagrimal en la seva visió i monitorant els canvis dinàmics de la qualitat òptica.

Més informació sobre el Mesurament de l'estabilitat de la llàgrima

Microscòpia especular endotelial

És una prova oftalmològica microscòpica que permet l’estudi i comptatge de les cèl·lules endotelials de la còrnia.

Més informació sobre Microscòpia especular endotelial

OQAS

Aquesta tècnica de recent desenvolupament consisteix en un sistema d’anàlisi de la qualitat òptica de l’ull. Serveix per a poder objectivar la qualitat visual quan hi ha una cataracta o un glaucoma.

Més informació sobre OQAS
Paquímetro

Paquimetria corneal

La paquimetria és un examen indolor que permet mesurar el gruix de la còrnia. La paquimetría pot ajudar al diagnòstic i tractament del glaucoma, ja que el gruix corneal pot influir en els valors que s’obtenen de la pressió intraocular.

Més informació sobre Paquimetria corneal
pentacam hr

Pentacam

Mitjançant la cambra Pentacam es poden capturar imatges basades en Scheimpflug del segment anterior de l’ull.

Més informació sobre Pentacam
Potenciales Evocados Visuales

Potencials evocats visuals

Els Potencials evocats visuals de tronc són tècniques neurofisiològiques que registren les respostes cerebrals provocades per estímuls visuals (PEV).

Més informació sobre Potencials evocats visuals
Queratómetro

Queratometria

En Optometria i en Oftalmologia, una queratometria (de queratos que és ‘banya, còrnia) és una prova realitzada a un pacient en la qual es determinen els paràmetres de la seva còrnia, com ara la mesura de les seves ràdios de curvatura de les seves superfícies (ja que la còrnia no sol ser esfèrica, amb el mateix radi de curvatura en tots els seus punts).

Més informació sobre Queratometria
Retinógrafo

Retinografia

La retinografia és una tècnica que s’utilitza en medicina per a obtenir fotos en color de la retina.

Més informació sobre Retinografia
Retinografía autofluorescente

Retinografia autofluorescent

És una prova oftalmològica que permet observar l’evolució de les patologies de retina de la forma menys invasiva possible per a la salut del pacient.

Més informació sobre la Retinografia autofluorescent

Avaluació digital de la retina del nadó amb Retcam (Universal Newborn Eye Exam Digital)

RetCam és l’única càmera de camp ampli (de fins a 130°) que s’utilitza per capturar imatges de la retina de nounats prematurs.

El grup Admiravisión posseeix l’única càmera RetCam en centres hospitalaris privats de Barcelona per tant, som l’únic equip que pot oferir l’examen UNEED (Universal Newborn Eye Exam Digital) a nivell privat.

Més informació sobre Screening de retina en nounats UNEED
Plusoptix A09

Screening oftalmològic pediàtric

És un sistema de mesurament d’errors refractius en nens, des dels 6 mesos, i pacients no col·laboradors.

Aquesta prova serveix per a detectar, amb fiabilitat i facilitat, defectes refractius en nens, des dels 6 mesos, i en pacients no col·laboradors.

Més informació sobre Screening oftalmològic pediàtric
test de alergia ocular, conjuntivitis

Test d’al·lèrgia ocular

És un test de detecció d’al·lèrgia ocular. És una tècnica que s’empra per a verificar o descartar la sospita de patologia ocular superficial al·lèrgica.

Més informació sobre Test d'al·lèrgia ocular
Lápiz tester I-Pen

Test d’Osmolaritat

És una prova que permet conèixer el grau de salinitat de la llàgrima (osmolaritat).

Permet conèixer el grau de salinitat de la llàgrima, cosa que determina la salut i estabilitat de la pel·lícula lagrimal, que es veu alterada amb la sequedat ocular atès que, en disminuir la quantitat de llàgrima, augmenta la seva concentració salina.

Més informació sobre Test d'Osmolaritat

Test genètic glaucoma

El test genètic de la degeneració macular mesura la probabilitat de patir degeneració macular associada a l’edat.

Més informació sobre el Test de glaucoma

Plusoptix. Detecció de l’agudesa visual en menors de 3 mesos

Recentment, la revista Journal of AApos, referent en pediatria, ha publicat un estudi sobre el Test LEA, per a la detecció de l’agudesa visual en nens sans de menys de 3 mesos d’edat o en nens d’edats superiors que no col·laboren en les proves tradicionals de mesura de l’agudesa visual.

Més informació sobre Plusoptix
Test de Schirmer

Test de Schirmer

És una prova que permet quantificar la secreció lacrimal de l’ull.

Permet mesurar la secreció basal o bé la secreció provocada per un estímul irritant.

Més informació sobre el Test de Schirmer
test genético de degeneración macular

Test genètic de degeneració macular

El test genètic de la degeneració macular mesura la probabilitat de patir degeneració macular associada a l’edat.

Més informació sobre el Test genètic de degeneració macular
OCT

Tomografia de Coherència Òptica (OCT)

La OCT és una tècnica que pràcticament ens permet fer una biòpsia de la retina, més concretament de la màcula, però sense haver d’operar ni obrir l’ull ja que és un tall òptic realitzat amb làser.

Més informació sobre la Tomografia de Coherència Òptica (OCT)
Angiografía con fluoresceína

Tomografia HRT

És una tomografia làser d’escanejat conofocal dissenyat per a l’exploració objectiva, no invasiva tridimensional del nervi òptic per a l’estudi del glaucoma.

Més informació sobre la Tonometria
Tonómetro de aire

Tonometria

És una prova oftalmològica que permet mesurar la pressió intraocular, mesura clau per al diagnòstic i tractament del glaucoma.

Más información sobre la Tonometría
Quan he d'anar a l'oftalmòleg?

Topografia Corneal

La topografia corneal consisteix en una anàlisi exhaustiva de l’arquitectura tridimensional de la còrnia que, gràcies a l’ús de tecnologia informàtica, permet recrear mapes que representin en detall la morfologia de la còrnia.

Més informació sobre la Topografia Corneal