Biometria

IOL Máster 500

Què és la biometria ocular?

La biometria ocular és una tècnica de mesurament axial que permet obtenir mesuraments de precisió de la profunditat dels diferents components intraoculars situats entre la còrnia i la retina.

La Biometria serveix per a calcular el poder diòptric de les lents intraoculars que s’implanten en la cirurgia de les cataractes o de la presbícia.

Com es realitza?

El biómetro és un aparell que emet un feix d’ultrasons. Aquests es produeixen en aplicar un corrent elèctric alternant sobre un cristall de quars piezoelèctric, la qual cosa provoca la vibració mecànica de partícules i genera les ones acústiques.

Patologies relacionades

Cataratas

Presbícia

Tipus de biometria

Biometria ultrasònica

És una tècnica de mesurament basat en l’ús dels ultrasons, per la qual cosa pot ser considerada una variant de l’ecografia (també es denomina ecografia en manera A).

Consisteix en l’emissió d’un feix d’ultrasons d’elevada freqüència que s’aplica sobre la còrnia mitjançant contacte directe o per immersió de la sonda en un mitjà aquós aplicat sobre la còrnia mitjançant un pocillo especial. El feix d’ultrasons travessa les diferents esrtructuras intraoculars fins a aconseguir la retina.

En cada interfase entre components de l’interior del globus ocular de composició diferent (entre l’humor aquós i el cristal·lí, entre el cristal·lí i el vitri i entre el vitri i la retina) s’emet un ressò que és reflectit cap a l’emissor/captador d’ultrasons. Cronometrant el temps que transcorre entre l’emissió inicial de l’ultrasò i la captura dels diferents ressons intraoculars, es pot calcular l’amplitud o profunditat de cada segment de l’ull, així com la suma de tots ells, que constitueix la longitud axial total del globus ocular.

Biometria òptica

Similar en la seva concepció a la biometria ultrasònica, però amb la diferència que empra un feix de laser que mitjançant la tècnica de la interferometría òptica permet obtenir mesuraments de la longitud axial de l’ull. Té l’avantatge que no precisar de contacte físic amb la superfície ocular, però només permet obtenir mesures de la longitud axial total de l’ull (distància entre la superfície anterior de la còrnia i la retina)

Els mesuraments obtinguts mitjançant l’ús de la biometria ocular resulten útils per a determinar l’amplitud de la cambra anterior i el gruix del cristal·lí (mesurables només mitjançant la biometria ultrasònica). No obstant això, és el mesurament de la longitud axial total de l’ull el valor més habitualment usat en la biometria, atès que el seu valor resulta essencial en el càlcul de la potència de lents introculares, tant en cas de cirurgia de cataracta, com en cas de cirurgia refractiva amb implant de lents fáquicas.

Demana cita

La primera visita sense compromís.
Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?