Coneix la nostra missió, visió i valors

La primera seu

La primera seu del grup Admiravisión se situa en un consultori de 16 m² situat en l’edifici principal de la Clínica Corachan, on el Prof. Dr. Jesús Costa Vila fongui l’Institut Oftalmològic Integral (IOI) en 1.996.

equipo profesional de admiravision

Misió

La missió de la nostra organització és vetllar per la salut visual de les persones de manera integral, així com de les mateixes en la seva dimensió individual i social, amb els recursos més avançats disponibles a nivell humà i material, buscant l’excel·lència total en el tracte personal, familiar i afable en el servei professional.

Visió

La nostra visió és la d’una organització orientada a l’assistència mèdica de les persones, cosa que passa per la contemplació de l’individu com un ésser complet i social, les patologies del qual es veuen condicionades per totes les circumstàncies personals i socials que li envolten.

D’altra banda, considerem que en qualsevol organització composta per persones, més encara quan està orientada a la salut d’aquestes, ha de prevaler la seva cura integral a tots els nivells. Així mateix, les persones que componen l’organització procuren exercir les seves funcions amb la màxima eficiència i eficàcia, per a això precisen d’una actualització permanent de coneixements i tècniques, cosa que ha d’afavorir l’òrgan de gestió de la pròpia organització.

Finalment, considerem que una organització està immersa en un entorn social i natural enfront dels quals té també una responsabilitat que ha de procurar exercir en la mesura de les seves possibilitats.

Actualment

El IOI actualment, ofereix serveis integrals d’Oftalmologia tant en les dependències de la pròpia Clínica Corachan, com als edificis de Consultes externes, on centralitza l’activitat ambulatòria (Consultes mèdiques al carrer Francesc Carbonell 45, i proves optomètriques i teràpies visuals al carrer María Auxiliadora, 25); i de Cirurgia refractiva (mitjançant la societat, Làser Oftàlmic Admiravisión), i disposa de més de 1000 m² en espais assistencials específics.

En 2001 s’afegeix a l’estructura, l’Institut Oftalmològic Clinsafa (IOC) i en 2005 s’amplien les instal·lacions i s’obre un nou gabinet mèdic en l’edifici de Consultes Externes de Clínica Sagrada família.

El grup gestiona els serveis d’oftalmologia d’altres clíniques i entitats asseguradores i es consolida com a tal l’any 2014.

Des de la seva creació, el grup no ha deixat de créixer i incorporar professionals de gran qualificació i la més moderna tecnologia diagnòstica i terapèutica. La qualitat, juntament amb el tracte humà, són els nostres objectius principals. Sobre la base d’això, no cessem d’avançar en el camí de l’excel·lència, procurant que els nostres procediments siguin el més eficaços i eficients possible, sense que això repercuteixi en un major cost per al pacient.

Posseïm un equip de professionals especialitzats en les diferents subespecialidades de l’oftalmologia (còrnia, retina, glaucoma, facorefractiva, infantil, oculoplastia, ergoftalmología, oftalmologia esportiva), cosa que ens permet atendre tot tipus de patologies oculars sense demores ni interconsultas.

El nostre principal objectiu és el de generar confiança al pacient i als principals proveïdors de serveis, apostant des de l’inici, per la qualitat, el tracte, l’eficiència i la innovació tecnològica sense que això repercuteixi en un major cost per al pacient.

Des d’un inici comptem amb una història clínica informatitzada que inclou les imatges de les proves oftalmològiques efectuades, la qual cosa ens permet la seva comparativa en el temps, alhora que disposar d’evolució clínica del pacient.

L’estratègia del grup, des de la seva constitució, ha passat per vincular-se a clíniques de prestigi de Barcelona per a compartir sinergies que afavoreixen a les parts com als pacients comuns. I el fet d’estar situats en centres hospitalaris confereix als nostres pacients un plus de seguretat i de comoditat per al seu accés a tots els serveis clínics i hotelers.

Tots ells, clients i proveïdors clínics, valoren molt positivament aquestes línies de treball i això ens exigeix un procés d’actualització permanent per a satisfer les expectatives que dipositen en nosaltres.

La seguretat dels pacients és una de les principals preocupacions de l’organització que acaba de renovar la certificació de qualitat ISO 9001 amb un esment especial a l’excel·lència en la manera de treballar, en els protocols clínics i en la definició de processos i anàlisis de riscos que duu a terme tot l’equip de professionals. Estem també certificats en ISO 14001 de medi ambient i UNE 179003 de seguretat del pacient.

La política de qualitat de l’organització comporta una millora contínua de processos en funció de les necessitats detectades, en concret, s’ha implantat un sistema de contaje de temps que ha derivat en una reducció del temps d’espera dels pacients a nivells molt satisfactoris. En el cas de les urgències, són ateses amb prioritat absoluta sense esperes, aspecte molt valorat pels nostres pacients.

Valors

Compromís amb les persones

Identificant les seves necessitats, buscant en tot moment la professionalitat màxima, implicació i exigència en les nostres actuacions. Fent de les nostres accions preventives, divulgatives i docents, curatives i, també, pal·liatives un exercici professional digne, integrat i integral al pacient i al seu entorn més pròxim.

Compromís amb els nostres professionals

Vetllant per l'equitat d'oportunitats i la no discriminació, el respecte individual, el respecte individual i col·lectiu, el desenvolupament de les capacitats, reforçant tant la seva consideració individual, com el treball en equip amb un elevat nivell d'exigència i implicació.

Qualitat

Amb la divisa de l'excel·lència. RIGOR CIENTÍFIC I TÈCNIC i esforç per a aconseguir un alt grau d'eficiència en totes les nostres accions. Qualitat humana, científica i tècnica al servei dels nostres pacients, les seves famílies i, en els casos que correspongui, al servei de les companyies asseguradores que vetllen per la seva salut.

Tracte i respecte

Empatia, Immediatesa, Proximitat, Sensibilitat i Animositat, aspectes imprescindibles per aconseguir la confiança plena de l'els nostres pacients.

Flexibilitat

Les necessitats dels nostres clients són canviants en el temps, així com les seves expectatives. El nostre objectiu és ser, en tot moment, pròxims, proactius, efectius i resolutius, buscant en tot moment, formes diferents d'atenció i serveis, adaptant-nos en tot moment.

Sostenibilitat

Tant econòmica (eficiència) com de l'entorn (responsabilitat social corporativa). La viabilitat i continuïtat del nostre propòsit només és possible si vetllem en tot moment per l'eficiència en la gestió dels recursos. Deixar un món millor que pugui veure's millor (que pugui ser admirat), tant a les generacions presents com futures, és part indissoluble de la nostra manera de ser, de veure i de fer.
Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?