.

Degeneració macular

Informa't sense compromís!


  Degeneración Macular - DMAE Degeneración Macular - DMAE

  Què és la degeneració macular?

  Quan la màcula no funciona correctament, la seva visió central pot veure’s afectada per la formació d’imatges borroses, amb àrees fosques o deformades. La degeneració macular afecta la seva capacitat de veure objectes propers i llunyans; pot fer que algunes activitats (com enfilar una agulla o llegir) siguin difícils o impossibles.

  Si bé la degeneració macular redueix la visió de la part central de la retina, no afecta la visió lateral o perifèrica de l’ull. Per exemple, vostè pot veure el contorn del rellotge, però no pot precisar quina hora és.

  La degeneració macular per si sola, no condueix a la ceguesa total. Fins i tot en els casos més avançats, les persones continuen tenint alguna visió útil i freqüentment poden valer-se per elles mateixes.

  Símptomes de la degeneració macular

  • Les paraules escrites en una pàgina apareixen borroses.
  • Apareix una àrea fosca o buida al centre de la visió.
  • Les línies rectes apareixen deformades, com en aquest diagrama.
  • Pèrdua de la visió central

  Diagnòstic

  Muchas personas no perciben la afección macular hasta que la visión borrosa se torna obvia. Su oftalmólogo puede detectar la degeneración macular en sus etapas iniciales, durante un examen ocular que incluya lo siguiente:

  • Observación de la mácula con un oftalmoscopio o fondo de ojo.
  • En ocasiones se toman fotografías especiales del ojo, llamadas angiogramas con fluoresceína, con el fin de encontrar vasos sanguíneos anormales debajo de la retina.
  • OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) actualmente es la prueba diagnóstica más importante para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades que afectan a la mácula (parte central de la retina).

  Proves diagnòstiques

  OCT (Tomografia de Coherència Òptica)

  La OCT és una tècnica que pràcticament ens permet fer una biòpsia de la retina, mes concretament de la màcula, però sense haver d’operar ni obrir l’ull ja que és un tall òptic realitzat amb làser. S’utilitza bàsicament per a l’estudi de les maculopatías, DMAE, edemes maculessis, lesions de nervi òptic, etc.

  Test genètic de degeneració macular

  Aproximadament un 70% de la predisposició a patir DMAE es deu a factors genètics, la seva anàlisi permet predir de forma altament fiable la probabilitat que té un individu de desenvolupar la malaltia. Al costat del factor genètic i antecedents familiars també apareixen altres factors de risc com: tabaquisme, hipertensió, grau pigmentació i la dieta entre altres.

  Tests visuals

  Descobreix en què consisteix el test de la reixeta de Amsler

  Tractament

  Els pacients afectes d’una DMAE requereixen controls periòdics per oftalmòleg especialitzat i en molts casos suposarà un tractament regular. La durada del tractament dependrà de com evolucioni la seva visió.

  Actualment existeix un grup de tractaments anti-factor de creixement endotelial (VEGF) que actuen millorant o estabilitzant la visió. No curen la malaltia en si, però en molts casos milloren els símptomes i la qualitat de vida dels pacients. Aquestes substàncies s’injecten dins de l’ull (ús intra-vitreo).

  Els pacients afectes d’una DMAE requereixen controls periòdics per oftalmòleg especialitzat i en molts casos suposarà un tractament regular. La durada del tractament dependrà de com evolucioni la seva visió.

  A destacar de la DMAE

  Los pacientes afectos de una DMAE requieren controles periódicos por oftalmólogo especializado y en muchos casos supondrá un tratamiento regular. La duración del tratamiento dependerá de como evolucione su visión.

  Testimonis

  Financem la teva mirada sense interessos

  A Admira Visión no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

  Preguntes freqüents sobre les degeneració macular

  Es pot prevenir la Degeneració Macular?

  Encara que l’envelliment no es pot controlar, hi ha factors que sí que estan al nostre abast:

  • No fumar
  • Dieta saludable rica en productes antioxidants (dieta mediterrània)
  • Control de malalties cardiovasculars i dislipèmies.
  • Control d’obesitat
  • Revisions periòdiques a l’oftalmòleg a partir dels 50 anys.

  Quins tipus de degeneració macular hi ha?

  Els dos tipus de degeneració macular relacionats amb l’edat, són el «sec» (atròfic) i l’«humit» (exudativo).

  Degeneració macular seca (atròfica)

  La majoria de les persones presenten la forma «seca» de degeneració macular. És provocada per l’avanç de l’edat i per l’aprimament dels teixits de la màcula. Habitualment, la pèrdua de la visió és gradual.

  Degeneració macular humida (exsudativa)

  La forma «humida» de degeneració macular cobreix aproximadament el 10% de tots els casos. Es produeix quan es formen vasos sanguinis anormals per sota de la retina, en la part posterior de l’ull. Aquests nous vasos sanguinis permeten la filtració de líquid o sang i produeixen visió central borrosa. La pèrdua de la visió pot ser ràpida i severa.

  Quins són els factors de risc de la degeneració macular?

  • Fumar
  • Hipertensió
  • Radiacions UV
  • Sobrepès
  • Antecedents familiars

  La degeneració macular presenta diferents símptomes. Pot ser que al començament de la malaltia sigui imperceptible, sobretot quan la degeneració es produeix en un sol ull mentre que l’altre es manté sa per molt de temps. Una ràpida pèrdua de la visió central és símptoma freqüent que la persona pateix de degeneració macular en tots dos ulls.

  Com es realitza el test genètic de degeneració macular?

  El test consisteix a prendre una mostra de saliva mitjançant la qual s’analitzen uns marcadors que tenen una fiabilitat màxima. Els resultats es coneixen en 10 dies.

  Urgències oftalmològiques

  El servei de Urgències Oftalmológicas d’Admira Visió està a la disposició dels pacients les 24 hores, els 365 dies de l’any, tant a nivell mèdic com a quirúrgic. Atenció immediata sense esperes.

  Mútues concertades

  Demana cita

  La primera visita sense compromís.
  Pregunta al metge tot el que necessites saber i decideix.

  .