Coneixes els medicaments que afecten la visió? El metge prescriptor ha d’informar-te d’això. Si no ho ha fet, cerca la teva medicació en aquest article per a comprovar-lo.

Molts cops, els metges hem de sospesar pros i contres a l’hora de receptar un medicament a un pacient. De vegades, hem d’assumir un cert risc amb els efectes secundaris per obtenir un benefici més gran. Per exemple, en el cas de tractament d’alguns tipus de càncer, la quimioteràpia genera molts efectes secundaris, però el cost de no administrar-la és massa elevat i el benefici pot passar per la sanació completa. Això no té preu.

De la mateixa manera que quan ens operen, el cirurgià ens ha d’informar de les possibles complicacions que poden sorgir, quan ens prescriuen un medicament, hem d’estar informats dels efectes secundaris que pot tenir.

El coneixement d’aquesta informació no ha de ser, en cap cas, un factor de preocupació i ansietat que ens generi reticència a fer el tractament. Hem de confiar en la capacitació del metge prescriptor i en el fet que ha fet una valoració correcta prèvia de pros i contres. Aquest coneixement ha de servir per poder detectar a temps aquests possibles efectes secundaris i consultar el metge, en cas que es produeixin, perquè sigui ell qui determini si cal suspendre o modificar el tractament, o no.

Aquests són els medicaments que afecten la visió

A continuació enumerarem els diferents medicaments que poden afectar la visió. En cas de requerir tractament prolongat amb algun d’ells, cal acudir a l’oftalmòleg davant de qualsevol símptoma descrit o, si no, cada sis mesos per realitzar exàmens periòdics que permetin detectar precoçment i tractar qualsevol possible dany ocular.

Amb aquest diagnòstic a la mà, podràs consultar el metge que t’ha prescrit el tractament si has de seguir-lo, modificar-lo o suspendre’l.

Medicaments antibiòtics que afecten la visió

Les tetraciclines es recepten per combatre infeccions bacterianes de l’aparell respiratori, digestiu, urinari, reproductor, limfàtic o de la pell.

Les tetraciclines poden ocasionar neuropatia òptica. La neuropatia òptica es produeix quan al nervi òptic no li arriba prou sang. Això ocasiona pèrdua visual.

Tractaments perllongats amb corticosteroides

Un tractament prolongat amb corticoesteroides (cortisona) pot ocasionar un augment de la pressió intraocular, amb el consegüent risc de desenvolupar de glaucoma.

També pot afectar la retina generant una coriorretinopatia serosa central, és a dir, una acumulació de líquid sota la retina, cosa que la desprèn a la part posterior, afectant la visió. Aquest problema pot requerir tractament amb làser fotocoagulador, injeccions intraoculars de medicació antifactor de creixement endotelial o teràpia fotodinàmica entre d’altres.

Finalment, un tractament perllongat amb corticoesteroides pot provocar l’aparició de cataractes subcapsulars o accelerar la progressió de les cataractes senils.

Anticolinèrgics, un altre dels medicaments que afecten els ulls

Els anticolinèrgics s’utilitzen per tractar la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), o la síndrome de la bufeta hiperactiva.

Aquesta família de medicaments pot ocasionar la següent afectació al sistema visual: Visió borrosa temporal, Ull sec, Glaucoma d’angle tancat, en persones hipermètropes amb angles de drenatge estrets

Tractament amb Cloroquina o hidroxicloroquina

La cloroquina o la hidroxicloroquina s’utilitzen en el tractament de malalties reumàtiques com l’artritis reumatoide o el lupus eritematrós sistèmic.

Aquesta medicació pot afectar el cristal·lí, la còrnia i/o la pigmentació de la màcula, ocasionant la malaltia coneguda com a retinopatia d’ull de bou. Aquest nom es coneix per l’aspecte que adquireix la màcula afectada, i que recorda l’ull d’un bou. Aquesta maculopatia ocasiona fotofòbia, disminució de l’agudesa visual i dificultat de visió nocturna (nictalòpia). El diagnòstic precoç és fonamental per poder controlar la pèrdua visual en la mesura que sigui possible.

Tractament amb Tamoxifè

Tamoxifè és un bloquejant hormonal que s’utilitza en el tractament del càncer de mama d’origen hormonal.

Aquest medicament pot afectar la retina, generant canvis a l’epiteli pigmentari que afecten l’agudesa visual i la visió del color.

Inhibidors de la tirosina quinasa

Els inhibidors de la tirosina quinasa es fan servir per bloquejar l’acció de la proteïna cinasa, en el tractament de diferents tipus de càncer. Pertanyen a aquesta família, el gefitinib, erlotinib, sunitinib, lapatinib, nilotinib i dasatinib.

Aquests medicaments poden afectar la circulació sanguínia de la retina, originant l‘oclusió de la vena central de la retina o una retinopatia serosa.

Tractament amb Digoxina

La Digoxina es fa servir en el tractament de la insuficiència cardíaca.

Pot ocasionar visió groguenca, visió borrosa i/o escotoma centellejant. L’escomtoma centellejant es forma al cervell i ocasiona la visió de llums centellejants que s’inicien al centre de la visió i s’expandeixen en forma de ziga-zaga. Generalment dura una mitja hora i sol anar acompanyat de migranya o mal de cap.

Pot requerir tractament antiinflamatori.

Tractament amb antiarítmics, medicaments que afecten la visió

L’amiodarona s’utilitza en el tractament de les arítmies per prevenir les alteracions en el ritme cardíac.

L’afectació que solen produir és l’anomenada queratopatia en vòrtex, que consisteix en la formació de dipòsits corneals. Sol ser asimptomàtica i no cal interrompre el tractament. No obstant això, els dipòsits corneals avançats poden afectar la visió en forma de neuropatia òptica (afectació al nervi ocular i, per tant, la visió). Aquest cas ha de ser valorat pel retinòleg.

Tractament amb tiazolidinediones

Les tiazolidinediones, com la pioglitazona (Actes) i la rosiglitazona (Avandia), s’utilitzen en el tractament de la diabetis en persones amb resistència a la insulina.

Aquesta família de medicaments pot empitjorar el pronòstic de la retinopatia diabètica preexistent, en concret l’edema macular a causa de la retenció sistèmica de líquids que produeixen.

Tractament amb Bifosfonats

Els biofosfonats es fan servir en el tractament de l’osteoporosi.

Aquests medicaments poden ser d’administració per via oral: Alendronat (Fosamax), risedronat (Actonel) i ibandronat (Boniva), o per via intravenosa: pamidronat, ibandronat i àcid zoledrònic (Reclast, Zometa).

Els biofosfonats poden afectar la conjuntiva, la còrnia o la úvea. Les principals patologies que provoquen són cojuntivitis (quemosi conjuntival, epiescleritis, escleritis, queratitis (edema de la lent), uveïtis (visió borrosa), malaltia orbital inflamatòria, i la desestructuració de la còrnia i l’escleròtica.

Tractament amb Alopurinol

L’al·lopurinol s’utilitza en el tractament de la Gota i pot provocar l’aparició prematura de cataractes.

Tractament amb Sildenafil

El Sildenafil s’utilitza en el tractament de la disfunció erèctil.

Pot ocasionar visió borrosa transitòria, percepció alterada del color, Coriorretinopatia serosa central, Neuropatia òptica isquèmica no arterítica, Oclusió de l’artèria cilioretiniana i coriorretinopatia serosa central

Tractament amb tamsulosina

La Tamsulosina és una antagonista del receptor adrenèrgic alfa 1, utilitzat per tractar la hipertròfia prostàtica (engrossiment de la pròstata).

Aquest tractament pot ocasionar iris flàcid intraoperatori. Encara que no pugui ocasionar molèsties, cal advertir el cirurgià que s’està prenent aquesta medicació, abans d’una operació de cataractes, ja que la flacciditat de l’iris augmenta enormement la possibilitat de fer malbé l’iris o la càpsula posterior durant les maniobres operatòries.

Tractament amb Etambutol

L’Etambutol es fa servir en el tractament de la tuberculosi i pot afectar el nervi òptic i, en conseqüència, la visió.

Tractament amb bigabartina

La bigabartina és un medicament antiepilèptic que pot originar la constricció del camp visual, reduint-ne la visió.

Tractament amb Fingolimod

El Fingolimod es fa servir en el tractament de l‘esclerosi múltiple i pot causar edema macular

Fenotiazines, un altre dels medicaments que afecten la visió

Les fenotiazines s’utilitzen en el tractament d’algunes malalties mentals i poden ocasionar canvis a l’epiteli corneal i edema corneal. En casos lleus, es pot intentar eliminar el fluid edematós amb pomades hipertòniques. En casos severs pot requerir una DSAEK o queratoplàstia, trasplantament corneal endotelial.

Aquests medicaments són la Clorpromacina, la Clozapina, la Flufenacina, el Haloperidol, la Loxapina, la Molindona, la Perfenacina i la Pimocida.

Dubtes sobre els medicaments que afecten la visió

Si esteu en tractament amb alguna d’aquestes medicacions i no ho heu fet ja, us recomanem que demaneu cita amb l’oftalmòleg, a fi que pugueu estudiar l’estat de la vostra retina, la vostra còrnia i la vostra conjuntiva i poder fer seguiment i detectar, de forma precoç, laparició de complicacions.

El nostre equip d’oftalmòlegs estarà encantat de resoldre qualsevol dubte sobre la prescripció de medicaments que afecten els ulls.

 

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?