Des de fa alguns anys, hi ha la creença que les ulleres amb filtre groc protegeix els ulls de la llum blava que emeten les pantalles o dispositius. Aquesta creença ha posat de moda fer servir ulleres o lents de contacte amb filtre groc. Què hi ha darrere d’ella? Hi ha estudis clínics que demostrin que el filtre groc protegeix els nostres ulls de la llum blava?

Revisió d´estudis clínics sobre la protecció ocular que ofereix el filtre groc

Aquest mes d’agost ha estat notícia la revisió dels estudis clínics disponibles fins avui, un total de 17, que conclou que les ulleres amb filtre groc, inicialment pensades per protegir de la llum blava, podrien no disminuir els símptomes de la síndrome visual informàtica , o fatiga ocular per la utilització de pantalles.

La revisió “Lents per a ulleres amb filtre de llum blava per al rendiment visual, el somni i la salut macular en adults” de Sumeer Singh, Peter Keller, Ljoudmila Busija, Patrick McMillan, Eve Makrai, John G Lawrenson, Christopher C Hull i Laura E Downie, compara els efectes de l’ús de pantalles sobre el benestar ocular en persones que duien ulleres amb filtre groc, i persones que portaven ulleres sense aquest filtre. Aquest treball ha estat publicat el 18 d’agost a Cochrane Library.

Les ulleres amb filtre groc ens protegeixen realment de la llum blava?

La nostra glaucomatòloga, Dra. Sara E. Hernández, ha realitzat una valoració dels resultats dels estudis disponibles actualment que considerem interessant compartir, per poder formar-nos una opinió ben fonamentada i el més objectiva possible respecte d’aquest tema.

Efectes sobre el rendiment visual

Segons la Dra. Hernández, amb l’evidència disponible avui dia, l’efecte de la lent o les ulleres amb filtre groc sobre el rendiment visual, mesurat en termes de millor agudesa visual corregida, és escàs o nul en comparació amb les lents sense filtre de llum blava.

D’altra banda, a les publicacions d’assajos realitzats, atès que no ha estat mesurat, no hi ha cap evidència sobre l’efecte de la lent amb filtre groc sobre:

  • la sensibilitat al contrast (capacitat que té el nostre sistema visual per diferenciar un objecte del fons en què es troba)
  • la discriminació dels colors
  • l’enlluernament molest
  • els nivells de melatonina (hormona responsable del son)
  • la satisfacció visual general

Efectes del filtre groc sobre la qualitat del son

Els efectes potencials sobre la qualitat del son, mesurats en termes d’alerta diürna i qualitat subjectiva del son, són indeterminats, amb resultats dispars. Això és degut a l’heterogeneig de les poblacions estudiades, i la manca de dades quantitatives. Els estudis realitzats fins ara es basen tan sols en dades subjectives.

Aquests estudis no demostren que els individus amb diferents condicions mèdiques, puguin o no respondre de manera diferent en funció de la utilització de lents amb filtre groc quan fan ús de dispositius.

Atès que, com s’ha comentat, la variabilitat subjectiva observada respecte del son pot tenir a veure amb la diversitat de poblacions objecte d’estudi, caldria dur a terme estudis que s’allarguessin setmanes o, fins i tot, mesos i; d’altra banda, se centraren en poblacions específiques que permetessin recollir les mateixes dades comparatives.

Efectes sobre la salut de la retina

L’associació entre l’exposició a la llum blava i el dany a la retina o la màcula continua sent controvertida. L’exposició a la llum solar genera un risc de dany a la retina significativament més gran del que suposa l’exposició a la llum blava de les pantalles. La quantitat de llum blava emesa pels dispositius (0,0.4-0,038 Wmsr) és diversos milers de vegades inferior a la que es considera que pot causar dany ocular (100 Wmsr).

El possible dany macular produït per la llum blava que emeten els dispositius requeriria anys d’avaluació per treure conclusions precises. Cal tenir en compte que el 60% dels estudis de revisió no estan registrats i, per tant, no hi ha accés a les conclusions. Només el 47% van reportar el càlcul de la mostra, que permet valorar si l’estudi és prou potent per poder parlar de diferències significatives.

En definitiva, calen estudis amb més temps de seguiment, que aportin dades quantitatives i comparables, per poder definir els veritables efectes de les lents amb filtre groc sobre el rendiment visual, el son i la salut macular.

Segons totes aquestes premisses, basant-nos en la informació limitada que ens proporcionen els estudis clínics disponibles, les troballes no avalen la prescripció de lents amb filtre groc per a la llum blava, per a la població en general, amb la finalitat d’una suposada reducció de la fatiga ocular i la millora de l’agudesa visual corregida.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?