Canvi climàtic i amenaça ambiental. Què és a la nostra mà fer?

El canvi climàtic ja és un fet innegable. La temperatura mitjana del planeta va augmentant més ràpidament del que els estudiosos havien previst. Això té un impacte directe sobre la salut dels ecosistemes i, de retruc, sobre la salut de les persones. Els fenòmens meteorològics adversos són cada cop més freqüents. Majors períodes de sequeres, d’una banda, i més i majors tempestes tropicals, que van afectant llocs on no eren pròpies, de l’altra. Retrocés de les glaceres i crescudes dels oceans, que comencen a negar zones urbanes a diferents països. Canvis en la floració dels arbres i plantes, sense que els insectes tinguin temps d’adaptar els seus cicles, amb el consegüent risc per a la pol·linització… Són exemples dels riscos a què s’enfronta la nova generació.

Si ara mateix comencem a prendre mesures, potser podrem reduir la progressió del canvi climàtic. Costarà anys revertir el mal causat i, en alguns casos, ja no serà possible. No fer-ho posa en risc la nostra salut i la del planeta que deixem els nostres fills. És la nostra responsabilitat implementar totes les mesures possibles per aconseguir-ho. Les decisions de consum individuals i col·lectives tenen una implicació clara al medi ambient. Hem de promoure el consum local, prioritzar l’adquisició de productes amb envasos reciclables i segregar-los correctament. El millor residu és aquell que no es genera. Triar energies netes per als desplaçaments i per a la climatització. Regular la temperatura al màxim també ajuda a reduir emissions.

Particulars i empreses hem de prendre decisions ecològicament responsables, de manera conscient i adreçada a un objectiu comú. Hem de cuidar el medi ambient com cuidem la nostra casa o la nostra salut.

Citant Jaime Gil de Biedma, que la vida anava de debò un ho comença a comprendre més tard. Esperem no arribar gaire tard a comprendre que el canvi climàtic va de debò.

Programa per al medi ambient de les nacions unides (ONU)

El Programa per al medi ambient de les nacions unides (ONU) inclou diferents iniciatives, que ens conviden a “Fer les paus amb la natura”. Entre elles, hi figura l’elaboració un pla científic per fer front a les emergències del clima, la biodiversitat i la contaminació. El pla té uns missatges clau principals:

• Els canvis ambientals estan soscavant els èxits en matèria de desenvolupament que tant ha costat
aconseguir, ja que comporten costos econòmics i milions de morts prematures a l’any. Així mateix,
impedeixen que s’avanci en nom de l’eradicació de la pobresa i la gana, la reducció de les
desigualtats i la promoció d’un creixement econòmic sostenible, el treball decent per a tothom,
i unes societats pacífiques i inclusives.
• El benestar dels joves avui i de les generacions futures depèn d’una ruptura urgent i clara
amb les tendències actuals de deteriorament del medi ambient. Els deu propers anys són crucials.
La societat ha de reduir les emissions de diòxid de carboni en un 45% d’aquí al 2030 en comparació
amb els nivells de 2010 i assolir les zero emissions netes el 2050, per tal de limitar l’escalfament
a 1,5 °C d’acord amb l’Acord de París i, alhora, conservar i restaurar la biodiversitat i minimitzar la contaminació i la generació de deixalles.
• Per tal d’assolir la sostenibilitat, les emergències ambientals de la Terra i el benestar humà deuen
abordar-se de manera conjunta. Cal harmonitzar l’elaboració dels objectius, metes, compromisos i mecanismes dels principals convenis ambientals i la seva aplicació perquè siguin més sinèrgics i eficaços.
• Els sistemes econòmics, financers i productius es poden i han de transformar per dirigir
i impulsar el canvi cap a la sostenibilitat. La societat ha d’incloure el capital natural a la presa de decisions, eliminar els subsidis perjudicials per al medi ambient i invertir en la transició cap a
un futur sostenible.
• Tothom té un paper que exercir per aconseguir que els coneixements, la inventiva, la tecnologia i la cooperació dels éssers humans passin d’estar al servei de la transformació de la naturalesa a servir a la transformació de la relació de la humanitat amb la naturalesa. La governança policèntrica és clau perquè la gent pugui expressar-se i actuar de manera responsable des del punt de vista ambiental, sense dificultats o sacrificis personals indeguts.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?