Avaluació d’un mètode de gradació objectiva de la vitritis mitjançant OCT: influència de l’estat fàquic i la vitrectomia prèvia

El Dr Javier Zarranz Ventura, del nostre equip de retina, ha presentat al congrés Euretina 2016, les conclusions de l’estudi que va publicar la Societat Espanyola d’Oftalmologia el 26/01/2016, amb el detall següent:

Autors

Zarranz-Ventura J, Keane PA, Sim DA, Llorens V, Tufail A, Sadda SR, Dick AD, Lee RW, Pavesio C, Denniston AK, Adan A, for the EQUATOR study group Am J Ophthalmol 2016; 161: 172-180 .

Resum

Objectiu:

Avaluar un mètode proposat de mesura objectiva de la inflamació vítria usant un OCT de domini espectral (SD-OCT) en un gran grup de pacients amb uveïtis, incloent ulls pseudofàquics i vitrectomitzats.

Mètodes:

Es tracta d’un estudi de cohorts observacional retrospectiu en el qual es van incloure 105 ulls amb diferents graus d’inflamació vítria segons els protocols estàndard amb imatges de SD-OCT Cirrus. Es va recollir l’estat fàquic, l’existència de cirurgia vítreoretiniana prèvia i la cel·lularitat i flare de cambra anterior. Les imatges de OCT es van analitzar utilitzant un programari que proporciona mesures absolutes d’intensitat de senyal en vitri (VIT) i epiteli pigmentari de la retina (EPR), que es va comparar per generar una ràtio de densitat òptica relativa (RDOR).

Resultats:

El RDOR va mostrar un correlació positiva significativa amb el grau de vitritis (r = 0,535, p <0,001), que romania significatiu després d’ajustar amb factors que influeixen en l’opacitat de mitjans, com les cèl·lules i flare en cambra anterior i l’estat fàquic ( R2 ajustada = 0,424, p <0,001). Es van trobar diferències significatives en el RDOR entre els grups amb diferent grau de vitritis (p <0,001). No hi va haver diferències en el RDOR entre ulls fáquicos i pseudofàquics (0,3522 vs 0,3577, p = 0,48) i entre ulls no vitrectomizados o vitrectomizados (0,3540 vs 0,3580, p = 0,52), en general i per a cada grup de vitritis.

Conclusions:

Els valors de RDOR proporcionen mesures objectives d’inflamació vítria usant un SD-OCT. L’estat fàquic i la cirurgia prèvia vítreoretiniana no sembla influir en aquests valors, encara que aquests resultats requereixen validació en futurs estudis.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?