Formació

  • Metge col·legiat especialista en oftalmologia
  • Domini de català i castellà
  • Desitjable coneixements d’anglès i francès
  • Possibilitat de pla de carrera professional en l’empresa

Missió

Avaluar, diagnosticar i tractar en primera instància als pacients que acudeixin al servei d’urgències oftalmològiques de la Clínica Sagrada Família què Admiravisión gestiona, seguint la línia assistencial del grup i d’acord als nostres protocols d’atenció.

Ubicació

Centres ubicats a Barcelona

Jornada Laboral

1 módul de 12 hores nocturnes 1 día intersemanal + 1 mòdul en cap de setmana (19h en dissabte ó 24h en Diumege) al mes + festius (24h), segons calendari de guàrdia del centre.

Contractació

  • Contracte prestació serveis
  • Incorporació immediata

Retribució

Per mòdul efectiu de guàrdia

Llocs a cobrir

Es necessita cobrir 2 llocs

¿Necesitas ayuda?