Estudi sobre l’eficiència de les diferents lents intraoculars en la correcció de la presbícia

El passat dia 26 de maig, els Drs. Carlos Martín i Pilar Prats van presentar unaponència al Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular implantar Refrectiva, SECOIR 2012, que es va celebrar al Palau de Congressos de Sevilla.

La ponència versava sobre l’estudi que han dut a terme, conjuntament amb el Dr Jesús Costa Vila, director mèdic de l’equip, sobre els resultats obtinguts en la implantació de lents intraoculars acomodatícies Crystalens vs lents multifocals asimètriques M-Plus, en lacorrecció quirúrgica de la presbícia, en 52 pacients.

Les conclusions de l’estudi indiquen que la LIO acomodativa ofereix els mateixos resultats ,quant a agudesa visual que la LIO multifocal, amb i sense correcció, a totes les distàncies, excepte en l’agudesa visual propera sense correcció òptica, en la qual la LIO multifocal M-Plus supera a la LIO acomodativa Crystalens.

L’addició necessària per a visió propera és major en el grup de la LIO acomodativa.

Aquests resultats s’han obtingut al mes de la intervenció quirúrgica, per la qual cosa són necessaris més estudis prospectius a llarg termini per corroborar-los, així com una avaluació dels aspectes relacionats amb la qualitat visual i de la satisfacció del pacient afectat de presbícia.

D’altra banda, el Dr Carlos Martín, va presentar un altre estudi sobre els primers resultats en la implantació de la Lent trifocal (Finevision Physiol).

Aquest estudi es va dur a terme a través de l’avaluació d’agudesa visual, sensibilitat al contrast, qualitat visual i qualitat de vida en, al menys, 5 pacients en els quals, de manera bilateral, es va implantar la lent intraocular Finevision (Physiol). Lent difractiva ambdisseny trifocal, superfície posterior asfèrica i acrílica hidrofílica.

El mètode de treball utilitzat va ser el de l’avaluació de l’agudesa visual llunyana, intermèdia (logMAR) i propera (Jaeger), tant monocular com binocular. Sensibilitat al contrast fotópic i mesópic. Qualitat visual (MTF i OSI) i qualitat de vida (mitjançant enquesta de satisfacció). Es van avaluar totes aquestes dades al mes de la 2 ª cirurgia.

Els resultats obtinguts fins ara, amb aquests pacients, s’han demostrat molt positius en gairebé tots els aspectes mesurats. La conclusió terapèutica del Dr Martín i el seu equip ha estat de defensa de l’ús d’aquesta lent trifocal, ja que aconsegueix bones agudeses visuals, en totes les distàncies sense detriment evident de la qualitat visual i sensibilitat al contrast.

Ambdues ponències van ser molt ben valorades entre els especialistes assistents al congrés.

La política de qualitat del grup Admira Visió, contempla la realització d’estudis clínics consecutius, que es presenten en els principals congressos de l’especialitat, així com en el decurs de sessions clíniques internes. Aquestes sessions clíniques s’organitzen mensualment, de manera que tots els professionals de l’equip comparteixen i actualitzenels seus coneixements, per poder oferir als nostres pacients les tècniques diagnóisticasi terapèutiques més punteres.
Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?