Erosió corneal per rascada de mascareta

L’ús continuat de la mascareta ens protegeix de el contagi de la Covid19, però ens estem trobant amb un nou motiu de consulta urgent a causa de frecs o cops als ulls al posar-se o moure’s la mascareta. Si la mascareta es col·loca adequadament, queda prop dels ulls i, és fàcil fregar o colpejar la còrnia al col·locar-la o moure-la.

La rascada que s’ocasiona pot donar lloc a erosions corneals de diferent consideració, que requereixen atenció oftalmològica urgent atès que, en molts casos, requereixen d’una cura, oclusió ocular i tractament amb pomada antibiòtica, corticoide i epitelitzant.

Consells per al correcte ús de la mascareta

Per evitar fer-se mal als ulls, i a més, perquè resulti efectiu l’ús de la mascareta, hem de posar especial atenció en la seva manipulació i col·locació.

Es recomana higienitzar les mans, sostenir la mascareta amb una mà tapant boca i nas, estirar tots dos extrems en direcció a la cara i col·locar les gomes darrere de les orelles. Posteriorment cal ajustar la tira superior metàl·lica sobre el nas fent pressió amb els dits, i estirar la part inferior de la mascareta des de la barbeta per assegurar-se que s’ajusta bé.

És important, al llarg del dia, no tocar-la amb les mans per no contaminar-la i recol·locar-la des de les gomes laterals. És, en el moment en què es realitzen aquestes maniobres, quan cal tenir especial cura en no fregar-se els ulls.

Les societats mèdiques recomanen no utilitzar més de 4 hores seguides la mascareta quirúrgica i no més de 8 hores la FFP2. Les màscares de teixits diversos no són efectives llevat que el teixit tingui un recobriment homologat per la CE per a protecció de la Covid19, o que se li afegeixi un filtre que compleixi aquestes característiques.