Campanya de revisions gratuïtes “Batea el glaucoma invisible”

Sota el lema #Bateaelglaucomainvisible i coincidint amb la Setmana Mundial del Glaucoma, entre els dies 11 a 15 de març, ens sumarem a “verd” i portarem a terme una nova campanya de revisions gratuïtes en què mesurarem la pressió intraocular i informarem sobre la malaltia als que ho sol·liciten prèviament concertant cita en qualsevol dels nostres centres.

Campaña revisiones de la vista gratuitas

El dia 12 de març és el dia escollit per l’ONU per commemorar el Dia Mundial del Glaucoma, amb la intenció de conscienciar la població de la necessitat de prendre mesures per prevenir aquesta greu malaltia visual que no dóna símptomes fins que ja s’ha manifestat i iniciat el procés de pèrdua de visió. La visió perduda no es pot revertir però sí aturar el procés si es detecta i tracta a temps. D’aquí la importància d’una detecció precoç.

El 2020 s’estima que el nombre total de casos de glaucoma mundial serà de 80 milions, dels quals 59 milions corresponen a glaucoma d’angle obert i 21 d’angle tancat. La població europea contindrà el nombre més gran de glaucomes d’angle obert, amb 14’7 milions de casos. També s’estima que el nombre de cecs bilaterals per glaucoma ascendirà a 11 milions.

Al nostre país, la prevalença del glaucoma d’angle obert és del 25% de la població general, i aquesta xifra augmenta com més gran és l’edat.

Estudis previs suggereixen que el 50% dels casos de glaucoma estan sense diagnosticar a casa nostra. Ja que es tracta d’una malaltia silent, que no dóna símptomes, pot evolucionar fins estadis avançats sense que el pacient acudeixi al metge. Lamentablement en aquests casos arribarem ja massa tard, degut a que la pèrdua de camp visual és irreversible. És per això que es fan imprescindibles les revisions oftalmològiques de rutina a partir dels 40 anys i, encara a edats més primerenques en cas d’existir factors de risc com antecedents familiars o alta miopia.

Són els més joves els que reconeixen més distraccions, mentre que els grups d’edat més avançada presenten altres obstacles per a l’administració de gotes com dificultat mecànica, dependència de cuidadors o règims de medicació massa complexos. Hi ha diferents mesures destinades a millorar l’adherència al tractament com ara reduir el nombre de gotes, afavorir la tolerància o la implementació de sistemes avisadors. Però, tot i això, a dia d’avui, el més efectiu continua sent l’educació sanitària si el pacient coneix la seva malaltia i s’involucra en el seu tractament, podem alentir i fins i tot aturar el glaucoma.

La importància d’un diagnòstic i detecció precoces

Per realitzar un correcte diagnòstic del glaucoma és necessari estudiar la forma i color del nervi òptic, el camp visual complet, el gruix corneal i, sobretot, mesurar la pressió intraocular. Per a això utilitzem tonòmetres, oftalmoscopis, perímetres, retinoscopis, gonioscopios i paquímetros.

L’objectiu del tractament consisteix a aturar o alentir la progressió de l’afectació glaucomatosa. Per a això establim en cada pacient, de forma individualitzada i dinàmica, l’anomenada “Pressió Intraocular Objectiu”, que és la pressió amb la qual aturem la progressió de la malaltia. Per aconseguir-ho es comença per un tractament a base de col·liris, en alguns casos es col·loquen vàlvules especials, en altres s’utilitza el làser Argon i en els casos més avançats cal recórrer a la cirurgia que serà més o menys invasiva en funció de l’estadi de la malaltia.

Un dels principals problemes que impedeixen el correcte tractament en la fase de teràpia tòpica és l’incompliment per part del pacient de manera que la tasca de conscienciació és imprescindible.

Bibliografia
1. Tielsch JM, Sommer A, Katz J, et al. Racial variations in the prevalence of primary open angle variations in the prevalence of primary open angle glaucoma: the Baltimore Eye Survey. JAMA. 1991; 266: 369-374. [PubMed: 2056646] 2. Leske MC, Connell AM, Schachat AP, Hyman L. Barbados Eye Study Group. The Barbados Eye Study: prevalence of open angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 1994; 112: 821-829. [PubMed: 8002842] 3. Rudnicka AR, Mt-Isa S, Owen CG, et al. Variations in primary open-angle glaucoma prevalence by age, gender and race: a Bayesian meta-analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47: 4254-4261. [PubMed: 17003413] 4. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol. 2006; 90: 262-267. [PubMed: 16488940] 5. Leske MC. Open-angle glaucoma – an Epidemiologic overview. Ophthalmic Epidemiol. 2007; 14: 166-172. [PubMed: 17896292] 6. Topouzis F, Coleman AL, Harris A, et al. Factors associated with undiagnosed open-angel glaucoma: the Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol. 2008; 145: 327-335. [PubMed: 18045565]

¿Necesitas ayuda?