Incorporació de tecnologia d’última generació en el nostre servei d’Oftalmologia de l’Hospital Cima Sanitas

TOPCON 3DOCT

El Servei d’Oftalmologia (Grup Admiravisión) de l’Hospital CIMA Sanitas ha incorporat els següents mètodes diagnòstics:

Tomografia de coherència òptica 3D OCT 2000 Topcon FA Plus: La OCT realitza un escàner òptic, mitjançant làser i analitza les imatges de la retina i nervi òptic com si féssim una biòpsia, però sense tocar l’ull . Aquest nou model millora els anteriors perquè a més de OCT pot fer :

 • Retinografia en color (digital d’alta resolució): Fotos de la retina
 • Retinografia verd aneritra (digital d’alta resolució).
 • Angiografia fluoresceínica: s’injecta un contrast endovenós i es fan fotos amb un filtre especial per veure la circulació de la retina.
 • Autofluorescència: fotografies amb un filtre especial que diagnostiquen diverses patologies de la retina, com edema macular, despreniment i atròfia de l’epiteli pigmentari, corioretinopatia central serosa, neovasos, exsudats i hemorràgies .
 • Realitza 50.000 A scans per segon i proporciona grans detalls del fons d’ull en un temps més ràpid. Té pantalla tàctil, autofocus, autodisparo, autopolarització, detecció automàtica de la fòvea i correcció del moviment.
 • Anàlisi de Glaucoma (màcula) mapa d’espessor, anàlisi del nervi òptic, ràtio cop/disc, anàlisi de tendència, comparant 4 exàmens previs.
 • Anàlisi de druses / àrea / volum: per detectar i fer el seguiment de Degeneració Macular Associada a l’Edat .
 • Escaneig de Cambra Anterior d’Alta Resolució: còrnia, càmera anterior i l’iris.
 • Connexió a Xarxa Informàtica de treball .


Topògraf ORBSCAN:

Tomògraf i Topògraf corneal computeritzat , que combina tecnologia de Disc de Placido i escaneig per esquerda de la còrnia, d’Alta Resolució. Analitza la còrnia:

 • Gruix en diferents punts
 • Regularitat de la superfície externa i interna
 • Curvatura corneal en diferents punts
 • S’utilitza per descartar patologies de la còrnia com queratocon , per analitzar l’astigmatisme i curvatura cornal i és fonamental en l’examen preoperatori de cirurgia refractiva i facorefractiva.

Aberròmetre:

Analitza la transparència dels teixits oculars , la seva regularitat i geometria . S’usa en les anàlisis pre i postoperatoris de cirurgia refractiva i Facorrefractiva .

Microscopi especular de no contacte SP 3000P:

Avalua les cèl·lules de la capa més interna de la còrnia , anomenada endoteli . Podem comptar el nombre de cèl·lules per mil·límetre quadrat , la mida i forma (densitat , polimegatismo i pleomorfimo). El endoteli manté l transparència de la còrnia .

Aquesta prova s’utilitza en els preoperatoris de cirurgia de cataractes i en patologies Cornales .

¿Necesitas ayuda?