Unitats oftalmològiques clíniques i procediment

Unitats oftalmològiques de Admiravisión

Com a centre oftalmològic a Barcelona, ens encarreguem d’oferir una atenció especialitzada i professional. Treballem per a cuidar dels teus ulls i aquest és l’objectiu que ens ha portat a formar un gran ventall d’unitats oftalmològiques. A continuació, pots conèixer cadascuna d’elles i quin és el seu procediment, per a veure quin impacte poden tenir en la teva vida.

Unitat d’oftalmologia general

Aquesta unitat s’encarrega de diagnosticar als pacients que arriben a consulta per primera vegada. Es fa una primera revisió del globus ocular; agudesa visual, pressió ocular, fons d’ull, parpelles, annexos oculars…Normalment es demana alguna prova diagnòstica per a acabar la revisió i es derivarà a l’especialista corresponent en cas necessari.

Unitat de glaucoma

El glaucoma consisteix en una pèrdua progressiva del camp visual per un increment continuat en la pressió intraocular per sobre de 20mm/*Hg. Fins ara el seu tractament era fonamentalment amb col·liris i en casos molt greus amb cirurgia. Avui dia la cirurgia no perforant i les vàlvules constitueixen un tractament d’elecció per a evitar el condemnar a un pacient tota la seva vida a posar-se múltiples gotes.

Unitat de retina i vitri

Les patologies més freqüents en aquest capítol han estat els despreniments de retina, les maculopatias, les trombosis i les embòlies vasculars retinianas. La cirurgia de mínima incisió i els nous vitrectomos ens permeten operar gairebé la totalitat de les patologies vitreo-*retinianas. D’altra banda el tractament intravitreo amb fàrmacs Antiveg i altres en desenvolupament ens permeten recuperar l’agudesa visual d’una forma impensable fa uns anys.

Unitat de cirurgia refractiva

Les ulleres i lents de contacte han representat una solució a la miopia, hipermetropía i astigmatisme. Avui dia l’alternativa a les ulleres és la moderna cirurgia refractiva. En l’actualitat disposem del Todoláser NICE, compost per dos equips: el Làser Excímer 217P i el Làser Femtosegundo Victus, tots dos de Bausch & Lomb. En aquells casos en els quals no es pot operar amb làser, les lents intraoculars de contacte ICL o una lent afáquica són una bona alternativa contrastada. En majors de 50 anys la cirurgia facorefractiva és l’alternativa d’elecció amb l’implant de lents intraoculars multifocals o tòriques (lents Premium).

Unitat de vista cansada. Presbícia

Fins fa poc només existia una solució “l’adaptació d’unes ulleres o lents de contacte de contacte progressives o estirar els braços per a poder llegir”. La vista cansada que apareix de sobte i si més no ho esperem fins avui només tenia solució adaptant unes ulleres. A l’actualitat i arran dels estudis efectuats a la cirurgia refractiva s’han pogut desenvolupar múltiples tècniques per a atacar la presbícia. Existeixen fonamentalment 2 opcions: una és la cirurgia facorefractiva amb implant de lents multifocals, acomodatives i tòriques. I l’altra és la cirurgia amb làser Femtosegundo en la qual es modifica la curvatura de la còrnia.

Unitat d’oftalmologia pediàtrica

Les nostres clíniques són pioneres des de fa sis anys, en l’examen del fons d’ull del nounat mitjançant la RETCAM. A Catalunya no hi ha cap centre privat que l’estigui fent. La unitat d’oftalmologia infantil s’estrena doncs després del naixement i des de llavors anem desenvolupant models de controls periòdics segons els antecedents familiars i els defectes trobats en els nens i nenes.

Actualment podem estudiar en els nens miops, hipermétropes i astigmàtics, la longitud dels seus ulls, la curvatura de les corneas, la sensibilitat al contrast, la estereópsis, la motilitat ocular, la visió cromàtica dels colors, el desenvolupament maduratiu ocular.

Disposem d’una unitat de teràpies i rehabilitació visual per a aquells pacients infantils que precisen de tractament a casa i fora d’ella, per ambliopies o baixes agudeses visuals, així com per estrabismes, dèficit de convergència etc.

Unitat de neuroftalmología

És la part més complexa ja que es troba entre tres especialitats diferents, la neurologia, la neurocirurgia i l’oftalmologia. Consisteix en el diagnòstic i tractament de les patologies del nervi òptic.

Unitat de cristal·lí

Ara com ara, la cirurgia de la cataracta és la més sovint realitzada pels oftalmòlegs. Al nostre centre hem operat més 118.000 casos des dels nostres inicis. Actualment a més de llevar la cataracta aprofitem la cirurgia per a corregir altres defectes com poden ser la miopia, hipermetropía, astigmatisme, glaucoma etc…

Cirurgia refractiva cristaliniana, implants secundaris a pacients operats en altres centres. Lents intraoculars multifocals, acomodatives, tòriques i multifocals tòriques.

Unitat de oculoplástica i òrbita

Avui no es pot concebre la cirurgia oculoplástica sense una visió de conjunt. Per a nosaltres la definició correcta és cirurgia de la mirada.

Cirurgia reparadora i estètica de les parpelles. Cirurgia de la via lacrimal (ulls plorosos). Cirurgia de l’òrbita (oftalmopatía tiroidal, tumors orbitaris etc).

Unitat de còrnia i superfície ocular. Trasplantament de còrnia i llimbs.

El queratocono s’opera mitjançant “anells intracorneals, cross-linking” Diagnòstic i tractament de la patologia corneoescleral. Tractament quirúrgic del queratocono, Queratoplastia lamelar i penetrant. DSAEK. Tractament mèdic i quirúrgic de l’ull sec. Trasplantament de llimbs i de membrana amniòtica.

El trasplantament de cornea és una patologia de gran repercussió social i facultativa, és per a l’oftalmòleg la cirurgia més rellevant per totes les consideracions que li embolica.

El trasplantament no és un tractament que pugui relegar-se en el temps per això en el nostre centre pretenem que els casos diagnosticats estiguin operats abans de la setmana des que s’apunten en llista d’espera.
Això és possible gràcies als acords amb els Bancs d’Ulls públics i concertats de Barcelona així com amb els Bancs d’Ulls Europeus (Holanda o Alemanya) i els Americans sobretot Sant Diego.

Unitat de úvea

Diagnòstic i tractament de les uveítis (primàries i secundàries a malalties sistèmiques com el Lupus, artritis reumatoide, etc). Tractament de les malformacions i patologia traumàtica de l’iris. Tractament dels tumors d’origen uveal.

Unitat de genètica ocular

Estudi genètic familiar en el glaucoma i altres malalties oculars de diferents teixits.

Unitat de Baixa Visió

Aquesta unitat s’encarrega d’intentar ajudar en la mesura que sigui possible als pacients que per diferents raons veuen menys del 50% i tenen problemes per a portar una vida “normal”.

Unitat de traumatologia ocular

Tractament urgent de les lesions traumàtiques penetrants i no penetrants del globus ocular i els seus annexos. Tractament de les lesions per elements químics, per radiacions, per ultrasons en el globus ocular.

Els nostres instituts oftalmològics són especialistes en Medicina del Treball i Oftalmologia, la qual cosa implica que tractem a la majoria de pacients accidentats en l’àmbit laboral i que ens envien les Mútues d’Accidents de Treball. També assistim a pacients amb greus lesions oculars procedents d’accidents de trànsit i domèstics. La traumatologia ocular és multidisciplinària i disposem de tots els aparells i metges necessaris per a dur-la a terme.

Unitat d’oftalmologia esportiva

Som l’únic centre dirigit per un Metge Especialista en Oftalmologia i en Medicina de l’Esport.

En aquesta àrea es corregeixen els defectes oculars que ens permetin la realització d’esport sense dependre de correcció òptica externa.
D’altra banda existeix un departament exclusiu per a ESPORTISTES D’ELIT en el qual s’intenta millorar el RENDIMENT VISUAL abans de les competicions nacionals i internacionals.

Unitat d’oftalmologia laboral

Som l’única unitat de Ergoftalmologia a Barcelona, dirigida per un metge especialista en Oftalmologia i en Medicina del Treball.
D’una banda s’avalua i s’aconsella la prevenció ocular en tots els àmbits laborals. Per un altre es tracten les lesionis fruit d’accidents de treball o malalties laborals. La prevenció de les lesions oculars en el món laboral continua sent un gran repte.

Unitat d’optometria clínica

Exploració de l’agudesa visual. Contactologia. Test de sensibilitat al contrast, estereopsis, binocularidad, forias, fòbies. Test de Lancaster. Biometria, topografia, OCT, camp visual, pupilometria, paquimetría, aberrometría, microscòpia especular endotelial, pentacam etc…

Unitat de rehabilitació i teràpies visuals

En aquesta unitat es tracten les disfuncions visuals fonamentalment infantils per a tractar problemes d’aprenentatge derivats de fallades del sistema visual, així com l’ull vague i l’estrabisme. També es diagnostiquen i tracten problemes d’eficàcia visual i disfuncions en pacients adults abans i després de ser operats ja siguin amb cirurgia refractiva o intraocular.

Es considera que és un procés educacional la finalitat del qual és normalitzar, aprendre i automatitzar una sèrie d’habilitats visuals creant noves connexions neurològiques. Aquestes teràpies visuals es realitzen a partir d’un Optometrista Comportamental que avalua i tracta el problema visual relacionant-lo amb la resta dels sentits.

Ensenyem al fet que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d’aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

Unitat de contactologia

La unitat de contactologia del grup s’ocupa de realitzar proves diagnòstiques, graduació de la vista, i triar i adaptar les millors lents per al pacient.

Unitat de Farmàcia

Aquesta unitat s’encarrega de garantir la correcta utilització dels medicaments que s’utilitzen en les consultes mèdiques.
També s’encarreguen de portar un estricte control d’estoc, caducitat, actualització…i informació a tot el personal sanitari.