La escoles interessades en el nostre programa informatiu de detecció precoç poden sol·licitar-nos la xerrada al 932032233 o tellamamos@admiravision.es

En els últims anys, estem detectant i tractant cada vegada més casos de nens, en edat preescolar o primària, que presenten retard escolar per problemes visuals però, som conscients que un percentatge molt elevat de casos queda sense diagnosticar a causa del desconeixement existent entre les famílies i professors, sobre aquest tema.

dificultades de aprendizaje derivadas de problemas visuales

Per aquest motiu, hem iniciat una campanya escolar informativa, amb la finalitat de facilitar a pares i mestres les eines que necessiten per poder sospitar que l’origen del problema és de tipus visual i així poder ajudar a l’alumne de forma eficaç. En aquesta ocasió, ha estat l’escola Sagrada Família de Barcelona qui s’ha interessat per la campanya.

Quan parlem d’un problema d’aprenentatge?

Parlem de problema d’aprenentatge quan el rendiment del nen s’allunya significativament dels valors que poden considerar normals en el seu entorn escolar i, en general, no són explicables en termes de manca d’intel·ligència. Aquests nens solen tenir un coeficient intel·lectual normal o superior però no organitzen bé la informació sensorial que els arriba.

Molts nens amb problemes d’aprenentatge solen estar etiquetats com a «nens vagues», però, hem de tenir en compte que un nen sempre té curiositat per aprendre i si no ho fa és per alguna causa, que no sol ser la vagància. Són nens que presenten una immaduresa neurofuncional i, per poder ajudar-los, cal començar per abordar la causa, l’origen, i mai el símptoma o la conducta.

Els problemes d’aprenentatge abasten una gran diversitat de dificultats: de llenguatge, visuals, auditius, d’atenció, hiperactivitat … per aquest motiu, han de ser abordats per part d’un equip multidisciplinari que inclou, en funció del cas, psicòlegs, optometristes comportamentals, fisioterapeutes , logopedes i fins nutricionistes.

Problemes d’aprenentatge per causes visuals

En el cas de la visió, un bon processament de la informació visual ens permet interpretar i comprendre tot allò que veiem i poder integrar-lo amb la resta dels sentits. La bona notícia és que la visió s’aprèn, per això es pot entrenar. De la seva entrenament s’ocupen els optometristes comportamentals.

La visió és molt més que tenir una agudesa visual 100%. Per processar correctament la informació que percebem a través dels ulls, són necessàries certes habilitats visuals. Sovint, hi ha alteracions d’aquestes habilitats que dificulten l’aprenentatge en el nen.

Quins nens s’haurien de remetre per realitzar un estudi optomètric complet?

Teràpies visuals per dificultats d’aprenentatge per problemes visuals

L’estudi funcional permet diagnosticar el problema concret i així poder determinar les teràpies visuals necessàries per corregir-ho. Aquestes teràpies s’enfoquen com un joc lúdic que els nens acostumen a gaudir i que dóna molt bons resultats en edats primerenques.

La campanya de detecció precoç

La campanya consisteix en una xerrada informativa sobre els següents temes:

  • Etapes evolutives de l’infant. Organització postural, sensitiva i motora
  • El paper de l’optometrista comportamental en l’entrenament visual
  • Habilitats visuals necessàries per a l’aprenentatge. Eficàcia, percepció, discriminació i memòria visual. Relacions espaials, constància de la forma, figura-fons, tancament visual. Visuo-espacials. Integració visuo-motora
  • Test de detecció de símptomes de problemes visuals
  • Teràpies visuals
  • Consells d’higiene i ergonomia visual escolar

D’altra banda, s’aporta un dossier informatiu als assistents i es resolen dubtes concrets.

En el cas de sospita de problema visual en algún nen de la comunitat, es programen estudis visuals funcionals per diagnosticar la causa i pautar el tractament.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?