Avantatges de les lents intraoculars EDOF en la correcció visual de persones que necessiten ulleres progressives

Lents intraoculars EDOF per a majors de 50. Avui dia, l’ús de dispositius electrònics i de tecnologia informàtica ha incrementat les demandes visuals en visió propera (distància de focus de lectura) i visió intermitja (distància de focus de l’ordinador), de manera que els pacients afectats de vista cansada o presbícia i/o de cataractes, busquen una solució quirúrgica que minimitzi la seva dependència total d’ulleres, moltes vegades progressives, pels inconvenients que suposen.

Fins ara els pacients només disposaven de dues grans opcions en lents intraoculars per corregir la presbícia, o vista cansada: Les lents trifocals, que ens permeten corregir de forma satisfactòria la presbícia, o, en cas de no ser candidats a elles, s’havien de conformar amb les lents monofocals, que si bé gaudeixen d’una gran qualitat d’imatge en visió llunyana, comporten una dependència absoluta d’ulleres a distància intermèdia i propera. Això condemna el pacient a l’ús de les ulleres, habitualment progressives, la major part de el seu temps (per exemple, en una activitat on generalment prima la visió de lluny com conduir, per mirar el GPS seguirà precisant d’un ajut òptica en cas d’haver-se implantat una lent monofocal).

A diferència de les lents intraoculars trifocals, tot i no aconseguir la independència total d’ulleres de prop, la lent intraocular EDOF evita la presència dels halos nocturns. D’altra banda, el procés d’adaptació visual és també molt més curt, i la qualitat òptica aconseguida és molt elevada. Per tant, en cas que per les característiques de l’ull del pacient la lent trifocal no sigui la lent ideal a implantar, la lent intraocular EDOF serà una excel·lent alternativa.

Lents intraoculars EDOF per a majors de 50: què són?

Les lents intraoculars EDOF responen a un acrònim anglès, extended depth of focus, que significa lents de profunditat de focus estesa, i suposen una millora i evolució de les lents monofocals, fins al punt d’acabar substituint-les al superar-les en prestacions.

Per a què serveixen les lents intraoculars EDOF?

Les lents intraoculars EDOF són aptes per a aquells pacients que no són bons candidats a implantar una lent trifocal, i que alhora no volen dependre excessivament d’ulleres per a les distàncies intermèdia i, en menor grau, propera.

Lents intraoculars EDOF per a majors de 50: avantatges

Si bé no aconsegueixen eliminar l’ús d’ulleres a distància propera, aquest focus estès permet a les lents intraoculars EDOF per a majors de 50 desenvolupar-se de forma altament satisfactòria en distàncies llunyanes i intermitges. Això passa perquè preserven l’alta qualitat visual de lents monofocals i, a el mateix temps, l’estenen el rang intermig de visió. Seguint l’exemple previ de la conducció, al portar una lent intraocular EDOF el conductor ja no tindrà problemes per utilitzar el GPS.

Pel que fa a la visió propera (distància de lectura) tot i que caldrà emprar una graduació de prop que no sobrepassa el + 1,50D (graduació habitual que necessita una persona entre 45 i 50 anys d’edat per veure de prop, sent l’estadi inicial de la presbícia), aquest grau és molt menor que el d’una lent monofocal que precisa d’+ 3,00D (estadi avançat de presbícia). Això permet, seguint exemples pràctics, poder arribar a consultar el mòbil sense ulleres si s’augmenta la mida de la lletra, o arribar a consultar un preu o etiqueta de producte al supermercat, cosa que amb una lent monofocal no pot aconseguir.

Com és la cirurgia per implantar unes lents intraoculars EDOF?

El procediment quirúrgic és el mateix que el de la implantació d’una lent intraocular monofocal o trifocal. Es tracta d’una cirurgia ambulatòria (sense ingrés), de 15 minuts aproximadament. Es fragmenta el cristal·lí (o cataracta, si escau) amb ultrasons i s’aspira. Posteriorment s’implanta, mitjançant un injector de 2,4mm de diàmetre, aquest tipus de lent intraocular en el sac capsular de l’ull.

Com és el postoperatori quan t’han implantat unes lents intraoculars EDOF?

El postoperatori inicial (primera setmana) requereix evitar esforços físics, com aixecar pesos o fer moviments bruscos amb el cap. La visió inicia una ràpida recuperació a partir de les 24 hores de la cirurgia. Durant el primer mes no s’aconsella submergir el cap sota l’aigua, ni practicar cap esport que pugui implicar risc de traumatisme ocular. Després del primer mes, el pacient pot realitzar qualsevol tipus d’activitat física sense haver de patir cap limitació. Al llarg d’aquest període postoperatori el pacient ha d’anar realitzant el tractament mèdic indicat pel cirurgià.

En conclusió, les lents intraoculars EDOF representen un gran avanç respecte a les lents intraoculars monofocals, sent les millors lents possibles per a pacients als que es desaconselli un implant de lent intraocular trifocal. Amb aquestes lents, el pacient obté una visió llunyana i intermitja sense ulleres i de gran qualitat òptica, havent de menester només una ullera de prop per a algunes tasques concretes.

Dr. Guifré Álvarez París

Cap clínic IOC

Oftalmòleg expert en cirurgia refractiva i facorefractiva

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?