Què és l’implant Preserflo?

Podem emmarcar l’implant Preserflo dins de les tècniques quirúrgiques de glaucoma conegudes com MiGs, en aquest cas subconjuntivals. MiGs vol dir que és una tècnica mínimament invasiva en cirurgia del glaucoma. Es tracta d’un implant de 8.5 mm de material altament compatible conegut com SiBS, que ha estat emprat prèviament en altres especialitats mèdiques com la cardiologia.

Per a què serveix l’implant Preserflo?

L’objectiu d’aquest implant, com en totes les cirurgies de glaucoma, és controlar la pressió intraocular per aconseguir estabilitzar la velocitat de progressió d’aquesta malaltia ocular que provoca una pèrdua visual irreversible.

Quins avantatges té l’implant Preserflo?

Els avantatges d’aquest implant, al igual que altres tècniques MiGs, consisteix en miminizar el temps quirúrgic i el temps de recuperació postoperatori, cosa que el pacient acull amb gran satisfacció.

A qui se li pot col·locar l’implant Preserflo?

Poden ser candidats a cirurgia amb aquesta tècnica, tots els pacients que estiguin utilitzant gotes per controlar la pressió intraocular així com aquells que no aconsegueixen controlar-la, tot i utilitzar els coliris. Per tant, podem emprar des de fases primerenques de glaucoma fins a fases avançades.

¿Necesitas ayuda?