El Dr. Marc Canals, expert, entre altres coses, en proves d’aptitud per a cirurgia Lasik, de la presbícia i de la cataracta i en càlcul de potència de lents intraoculars, ha elaborat una sessió clínica sobre les últimes perspectives en aquest últim camp. Nous mètodes, els seus avantatges i inconvenients i petits consells d’expert que l’equip de refractiva i faco-refractiva ha valorat positivament.

¿Necesitas ayuda?