Causes que poden produir problemes visuals i oculars

Entre les causes que poden causar problemes visuals es troben:

 1. Coordinació i integració inadequada del cos
 2. postures incorrectes
 3. Moviments oculars inadequats
 4. Destreses visuals desenvolupades deficientment
 5. factors ambientals

Si els dos costats del cos estan pobrament integrats, aquesta condició pot produir problemes en el funcionament binocular dels ulls. La coordinació i integració inadequades del cos poden produir dificultats en la direccionalitat, que es tradueixen en confusions en escriure o llegir “b” per “d”“p per “q”, etc. Una integració incompleta d’ambdues parts del cos pot donar lloc a problemes de visió binocular i al desenvolupament d’anisometropies, condicions que dificulten l’aprenentatge del nen.

La importància de la postura en la visió i en l’aprenentatge

La postura constitueix l’esquema bàsic del moviment dels ulls i del d’altres moviments. Els ajustos posturals són fonamentals, i tenen dos objectius:

 1. A través de la postura aconseguim mantenir una orientació constant respecte a la superfície de la terra i l’ambient que ens envolta.
 2. Ens permeten respondre amb rapidesa i eficàcia als efectes de la gravetat.

Com a resultat de tensions innecessàries i de l’encorbament del cos mentre el nen escriu, se solen desenvolupar problemes visuals, a més de perdre’s l’habilitat d’expressar espontàniament el potencial creatiu i d’aprendre a odiar la lectura. Una escriptura incorrecta pot ser produïda per problemes d’acomodació ocular, dificultats en la coordinació de les mans amb els ulls i a una deficient organització espacial.

Molts joves que mai van aprendre a escriure amb facilitat i que estan obligats a realitzar aquesta tasca per necessitat, solen manifestar les distorsions i símptomes següents:

 

Postures distorsionades del cos:
Una espatlla més alta que l’altra
Malucs girats
Una cama funcionalment més llarga que l’altra
Dificultats amb l’orientació espacial:
Pèrdua de la percepció de profunditat
Dificultat per a utilitzar tots dos ulls alhora
Problemes d’enfocament visual que impedeix veure nítid
La visió d’un ull és pitjor que la de l’altre
 Símptomes subjectius:
Mal de cap
Dolors al clatell i en les espatlles
Somnolència
Molèsties generals
Irritació amb sí mateix i amb els seus companys

Per això, mentre un nen escriu, hem d’estar atents a les següents postures:

 1. El seu cap s’inclina excessivament cap a un costat, cap a l’esquerra si és dretà, i cap a la dreta si és esquerrà.
 2. El seu cap queda molt a prop del paper, de manera que un dels seus ulls també quedarà excessivament a prop de la tasca.
 3. El seu paper queda situat a un costat de la línia mitjana del seu cos. El nen destre situa el paper a la dreta de la seva línia mitjana, mentre que el nen esquerrà cap a l’esquerra.
 4. El nen sosté el llapis excessivament prop de la seva punta.

La inclinació del cap, el fet de seure prop del paper, el manteniment del paper cap a un costat, i la tensió creada per aquesta postura inconvenient és produïda per agafar el llapis o el bolígraf de manera incorrecta. Quan el nen sosté el llapis prop de la seva punta es veu obligat a inclinar el cap i acostar-se excessivament al paper per tal de veure el que està escrivint.

Conseqüències visuals dels mals hàbits en les postures

Com a conseqüència de tensions creades per postures desequilibrades, com la inclinació del cap compulsiva, el sistema visual del nen pot reaccionar:

 1. Deixant d’utilitzar un dels ulls, donant lloc a ambliopia o ull gandul
 2. Produint una miopia en un sol ull, amb la conseqüència d’una anisometropia (diferent visió entre ambdós ulls)
 3. Disminuint l’eficàcia de la visió binocular (perquè tots dos ulls no treballen de manera coordinada)
 4. Induint un astigmatisme de petit grau però fatigant en la visió de prop en llegir prolongadament.
 5. Restringint el procés d’elaboració de les dades visuals.
 6. Desenvolupant altres problemes visuals i oculars combinats.

Desenvolupament dels moviments oculars i rendiment escolar

El desenvolupament inadequat dels moviments oculars (de fixació, sacàdics i de seguiment) pot produir molts problemes de rendiment escolar dels nens. Així, si els ulls no segueixen correctament un objecte en moviment, es poden produir durant l’acte de la lectura i de l’escriptura dels comportaments següents:

 1. Inversions de les lletres
 2. Desorientació. Pèrdua del lloc. Salt de línies del text.
 3. Omissions de lletres, paraules o frases
 4. Velocitat lenta en la lectura
 5. Relectura de files del text
 6. Necessitat d’ajudar-se amb el dit a la lectura
 7. Comprensió pobra del que es llegeix
 8. Mal espaiat de les lletres
 9. Moviment excessiu del cap
 10. Incapacitat per dissociar el moviment dels ulls del moviment del cap
 11. Mala coordinació ull-mà

El rastreig ocular és un procés que determina on estem mirant o el moviment de l’ull pel que fa al cap. Durant la lectura s’executen moviments de fixació, sacàdics i de seguiment. Quan llegim, els nostres ulls executen salts que van d’una lletra a una altra que està a una distància equivalent d’almenys 7 lletres. Durant la lectura els ulls no es desplacen de forma contínua al llarg d’una fila de lletres, sinó que ho fan executant moviments ràpids i curts (sacàdics), barrejats amb detencions curtes (fixació ocular).

Un infant els ulls del qual salten d’una lletra a la següent és un lector lent. Si els moviments oculars són irregulars i imprecisos el nen tindrà problemes de velocitat de  lectura. En aquestes condicions el nen retrocedirà per rellegir el que ja ha llegit i realitzarà moviments oculars arrítmics que disminuiran la fluïdesa de les fixacions oculars, així com rastrejos de retorn defectuosos d’una fila a una altra.

Si els seguiments binoculars verticals al llarg de la línia mitjana són incorrectes, probablement hi hagi problemes en la integració d’ambdós costats del cos. Encara que l’aprenentatge es realitza en el cervell, una electronistagmografía mostra moviments oculars no coordinats en nens amb dificultats per llegir. No obstant això, experiments recents demostren que és el grau de comprensió del que produeix el tipus de moviment ocular.

Font:

Higiene visual escolar.

Carlos Luis Saona Santos i Jesús Costa Vila

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?