Un mapa per a tots


Conscients de la importància que suposa equiparar a la vida quotidiana a milions de personesMapp4All promou l’accessibilitat i tolerànciade tothom a través d’una aplicació que permet als usuaris valorar i incorporar els llocs que visitenassenyalant en un mapa interactiuaquells que comportin facilitats per a col·lectius amb algun tipus de dificultat motoravisual o auditiva, gent gran, pares amb nadons, etc.

  •      Recerca i localització de punts d’interès accessibles
  •      Possibilitat de filtrar per tipologia i accessibilitat
  •      Proposta de nous llocs adequats o no
  •      Informació de contingut sobre aquests punts.

Descarrega l’aplicació des de AppStore o Google Play. Per a mes informació https://www.mapp4all.com

AdmiraVisión forma parte de este nuevo proyecto Mapp4all. Un mapa para todos.

¿Necesitas ayuda?