El optometrista és un professional sanitari d’atenció primària la formació científica de la qual i clínica en centres universitaris li capacita per realitzar exàmens de la funció visual, analitzar les dades de les respostes visuals trobades en els exàmens, i planificar el tractament més adequat per alleujar els símptomes que poden produir les disfuncions visuals, desequilibris oculomotores, alteracions de la percepció visual que poden estar relacionats amb problemes de rendiment escolar o laboral, així com per augmentar els nivells mínims de funcionalitat del sistema visual mitjançant l’ús d’ulleres, lents de contacte i teràpies visuals.

A fi que els pacients puguin comprendre les funcions del optometrista en una clínica oftalmológica, és necessari que coneguin com es produeix el procés de la visió, les funcions del sistema visual, els problemes visuals a causa d’una disfunció, i el tractament mitjançant teràpies visuals.

 

La visió es processa gràcies a un sistema format per:

 

1

<b>òrgans perifèrics</b> (els ulls) que reben estímuls lluminosos procedents dels objectes i formen una imatge òptica sobre la retina de cada ull
2

<b>Músculs</b> que controlen els moviments coordinats de tots dos ulls (músculs extraoculares)
3

<b>Músculs</b> que controlen l'enfocament nítid del que es mira (músculs intraoculares)
4

<b>Nervis sensorials</b> que protegeixen els ulls, reben i envien els estímuls lluminosos cap a les àrees visuals situades en la part posterior del cervell (lòbul occipital)
5

<b>Nervis motors</b> que controlen els músculs extraoculares i de les parpelles
6

<b>Vasos sanguinis</b> responsables de la nutrició dels ulls
7

<b>Neurones</b> que transmeten els estímuls a través de nervis i vies òptiques dins del cervell fins a les àrees visuals
8

<b>Neurones</b> que reben la informació dels estímuls per integrar-los, comparar-los amb experiències passades i interpretar el que mirem a través dels ulls (obtenció del significat del que es veu)
Proceso motor de la visión

Fig.1: Procés motor de la visió

Procés motor de la visió

Quan un mira cap a un objecte, abans d’identificar-ho, això és, abans de saber que es tracta d’un conill, una poma, un ocell, una cadira, etc., s’han produït diversos processos motors i sensorials. Des de les àrees del pensament o àrees silentes s’emet una ordre sensorial en forma d’estímul elèctric el qual es propaga fins a l’àrea motora de l’escorça cerebral en el lòbul frontal (fletxa vermella). Des d’aquest àrea dit estímul es dirigeix als centres de la mirada situats en el cervell mitjà i pont (fletxa verda). Des d’aquí l’impuls segueix propagant-se fins als nuclis oculomotores i mitjançant els nervis oculomotores aconsegueix els músculs extraoculares (fletxa blava), fent rotar tots dos ulls cap a l’objecte d’interès. Per tant una part del procés de la visió és motora (Fig. 1).

 

Proceso óptico de la visión

Fig.2: Procés òptic de la visió

Procés òptic de la visió

Mentre els ulls mantenen la fixació sobre l’objecte d’interès la llum que es reflecteix d’aquest incideix sobre cadascun dels ulls, en els quals es produeix una desviació de la trajectòria de la llum (fenomen de refracció) des de la part anterior de cada ull denominada còrnia ( que actua com una lent de potència fixa i és la més potent del sistema òptic de l’ull) fins a la part posterior o retina en la qual es forma una imatge de l’objecte que s’observa. En desviar-se la llum de la còrnia s’introdueix a l’interior de l’ull, passant per la pupil·la, i arribant a la segona lent de l’ull denominada cristal·lí. Aquesta lent interna de l’ull té una potència menor que la de la còrnia però és variable, augmentant i disminuint segons la distància a la mirem. Est és el procés òptic de la visió (Fig. 2).

Si la imatge òptica formada per la còrnia i el cristal·lí no es formés sobre el plànol de la retina a causa d’una miopia, hipermetropía o astigmatisme, llavors mitjançant l’examen de la refracció ocular també coneguda com a “graduació de la vista” es determina la potència del sistema corrector (ulleres o de lents de contacte) fins a aconseguir que la imatge òptica es formi exactament sobre la retina. Aquest examen també s’empra per determinar les diòptries que han d’addicionar-se o sostreure’s amb la cirurgia refractiva.

 

Procés sensorial de la visió

Proceso sensorial de la visión

Fig. 3: Proceso sensorial de la visión

Quan la llum aconsegueix la retina en la seva porció sensorial té lloc la transformació de l’energia lluminosa en un impuls elèctric el qual es transmet fins a les neurones de l’escorça visual situada en la part posterior del cervell (lòbul occipital) després de propagar-se pels axons de les cèl·lules ganglionares en la retina, nervi òptic i vies òptiques. La retina absorbeix l’energia radiant que li arriba, produint-se canvis químics temporals en la seva estructura. Aquests canvis químics són els que inicien l’activitat elèctrica que es transmet al llarg de les fibres del nervi òptic.

Des de la retina i mitjançant el nervi òptic l’estímul elèctric recorre una certa distància fins a una zona on fa estació. En aquesta existeixen neurones especialitzades sensibles al color, al contrast, a la discriminació de dos punts molt propers entre si (agudesa visual), i a la estereopsis fina (visió en relleu). Aquestes neurones denominades parvocelulares es connecten a través de vies òptiques amb àrees del camp visual central i fòvea de la retina (lloc on l’agudesa visual és màxima). En aquesta estació, denominada cossos geniculados externs, també existeixen neurones sensibles a l’adreça, al moviment, a la velocitat, a les disparitats binoculars i a la estereopsis perifèrica. Aquestes neurones denominades magnocelulares es projecten amb la parafóvea i retina més perifèrica. Per entendre millor la funció d’aquestes neurones, diguem que les magnocelulares s’empren per determinar on es troba l’objecte que s’està mirant, mentre que les neurones parvocelulares examinen objectes estàtics i determinen què és aquest objecte.

Des dels cossos geniculados l’estímul continua propagant-se mitjançant vies òptiques fins a aconseguir l’escorça visual situada en la part posterior del cervell i on l’activitat elèctrica procedent de la retina sensorial de cada ull és organitzada i comparada amb patrons d’experiències passades, després de la qual cosa té lloc finalment la percepció visual i obtenció del significat de l’objecte d’interès. Les dues imatges retinianas d’un sol objecte han de, en aquest procés, unificar-se o superposar-se, o fusionar-se (visió binocular) per aconseguir una sensació única i no doble. Solament en aquest moment es reconeix que l’objecte d’interès té una forma (agudesa visual), un color (discriminació del to), i una posició a l’espai visual (orientació espacial). Si la percepció dels objectes és borrosa al mateix temps que els músculs extraoculares mantenen la convergència dels eixos visuals sobre l’objecte, s’ajusta la tensió del múscul ciliar de cada ull fins que el cristal·lí sigui capaç d’enfocar amb nitidesa la imatge de l’objecte d’interès. Est és el procés sensorial de la visió (Fig. 3)

Resumint, la visió és un procés integrat motor i sensorial en el qual participa el sistema nerviós central qui controla els músculs estriats responsables dels moviments de tots dos ulls i de les parpelles, mentre que el sistema nerviós neurovegetativo amb les seves fibres simpàtiques i parasimpáticas controlen els músculs ciliars i els de l’iris per a l’acte de l’acomodació ocular i regulació del diàmetre pupil·lar, respectivament.

 

Qualsevol de les estructures del sistema visual pot arribar a emmalaltir-se, en aquest cas es considera que la condició ocular és patològica. El tractament de les patologies de les estructures del sistema visual és responsabilitat exclusiva del metge-oftalmólogo, el qual pot emprar fàrmacs o la cirurgia per guarir-les. Algunes malalties afecten a l’estructura sense comprometre la funció visual, com és el cas d’una conjuntivitis, mentre que altres malalties poden afectar a l’estructura i també a la funció, com per exemple la deformació de les còrnies denominada queratocono. En altres condicions, les estructures del sistema visual poden estar sanes però no funcionen adequadament. Aquestes condicions es coneixen amb el nom de disfuncions visuals les quals són avaluades i tractades per un optometrista.

 

Les funcions del sistema visual

De l’anterior exposició es dedueix que per aconseguir una visió nítida i còmoda diverses funcions i destreses del sistema visual han de tenir un nivell mínim de rendiment. Aquestes funcions i destreses són els següents:

 

L’acomodació ocular

 la córnea y el cristalino

Fig. 4: Les dues lents del sistema òptic de l’ull, la còrnia i el cristal·lí. Aquesta última és la responsable principalment d’enfocar a múltiples distàncies.

És la funció visual mitjançant la qual podem enfocar amb nitidesa tots els objectes que es troben a diferent distància, des d’una posició molt allunyada (6 m) fins a una posició molt prop dels nostres ulls ( 25 cm). Aquesta funció s’executa gràcies al cristal·lí (lent interna de l’ull la potència del qual és variable), lligaments que subjecten el cristal·lí, múscul ciliar, i fibres del sistema nerviós neurovegetativo (Fig. 4). Quan canviem la mirada des d’un objecte situat a 40 cm dels nostres ulls cap a un objecte llunyà (5 m), i al revés, la focalització nítida haurà de ser ràpida i eficaç (flexibilitat acomodativa). L’examen optomètric d’aquesta funció és essencial per a l’anàlisi i diagnòstic d’alteracions de la funció visual.

Les ulleres amb una potència incorrecta, certs fàrmacs, algunes malalties de la resta del cos, les postures inadequades que s’adopten durant l’acte de la lectura (acostament excessiu a un text), escriptura i ús de pantalles d’ordinador, poden alterar la funció acomodativa que es manifesta en una incapacitat per enfocar amb rapidesa d’a prop a lluny o inversament, visió borrosa, fatiga visual i maldecaps a la regió frontal del cap.

 

La convergència

Convergencia normal y anormal

Fig. 5: Convergència ocular. Els dos eixos visuals (línies vermelles) coincideixen en el mateix punt sobre l’objecte (esquiador). Aquesta és una condició perquè les imatges en ambdues retines siguin corresponents, i la visió sigui única. Si un dels ulls es desvia (línia groga) llavors els eixos visuals no coincidiran en el mateix punt sobre l’objecte, veient-se doble (estrabisme).

És la funció visual mitjançant la qual els dos eixos visuals són dirigits per coincidir en un punt de l’espai, unes vegades exactament sobre l’objecte d’interès, i unes altres, per davant o per darrere de l’objecte. Aquesta funció s’engega gràcies a l’acció dels músculs que es troba en l’exterior dels dos globus oculars, i al control del sistema nerviós central que activa aquests músculs. És responsable que la imatge de l’objecte que es forma en la retina de l’ull dret es correspongui amb la imatge d’aquest mateix objecte que també es forma en la retina de l’ull esquerre. D’aquesta forma el cervell fusionarà les dues imatges percebent una sola. De no ser així veuríem doble com en el cas de l’ull estrábico.

També pot ocórrer, que en absència de l’estrabisme manifest, els eixos visuals no coincideixin en un punt sobre l’objecte (en aquest cas, l’esquiador) sinó abans. En aquest cas es diu que existeix un excés de convergència (línies blaves). Si en les mateixes condicions d’observació, els eixos visuals convergissin en un punt més allunyat que la posició de l’esquiador, es diu que existeix una insuficiència de convergència (línies marrons).

L’excés, insuficiència o la inflexibilitat de la convergència dels ulls pot estar relacionada amb la fatiga visual, somnolència, pèrdua de la concentració i dificultats de comprensió durant l’acte de la lectura.

 

Refracció ocular

Formación de la imagen de un objeto según el estado refractivo del ojo

Fig. 6: Formació de la imatge d’un objecte segons l’estat refractiu de l’ull. Perquè un objecte pugui ser percebut amb nitidesa una de les condicions és que la seva imatge es formi sobre la retina. En el miope, la imatge es forma davant de la retina, veient-se borrosa. En el hipermétrope la imatge es forma darrere de la retina veient-se també borrosa. En l’astigmatisme, la imatge es veu borrosa i distorsionada. Les ulleres o les lents de contacte es calculen perquè les imatges desenfocades es desplacin fins que coincideixin amb la retina, obtenint-se d’aquesta forma la percepció nítida dels objectes que mirem.

És una funció òptica en la qual la llum procedent de l’objecte d’interès es propaga cap a l’interior de l’ull, desviant-se de la seva trajectòria primitiva fins a formar una imatge sobre la retina de cada ull (Fig. 2). Aquesta funció depèn dels paràmetres de l’ull entre els quals es troba la potència de la còrnia, potència del cristal·lí, separació entre la còrnia i el cristal·lí, i la longitud axial de cada ull.

Quan aquests paràmetres són normals la condició refractiva de l’ull es denomina emetropía. En aquesta condició quan es mira cap a un objecte llunyà la imatge d’aquest es forma sobre la retina, amb el que l’objecte és vist amb nitidesa. Al moment en què un o varis dels paràmetres oculars siguin anormals la condició refractiva es denomina ametropia (Fig. 6), condició en la qual la imatge d’un objecte llunyà no es formarà sobre la retina sinó per davant o per darrere d’aquesta, per la qual cosa l’objecte que mirem es veurà borrós. Les ametropies es classifiquen en miopia, hipermetropía, i astigmatisme, i cadascuna d’elles pot ser òpticament compensada amb ulleres o lents de contacte per aconseguir un estat artificial de emetropía, o poden ser corregides amb la cirurgia refractiva.

 

Visió binocular

És la capacitat del sistema visual per coordinar i alinear els ulls amb precisió. Aquesta capacitat és important per aconseguir que vegem cada objecte com a únic i no doble. Per aconseguir la fusió de dues imatges retinianas d’un sol objecte (Fig. 5) és necessari que ambdues tinguin la mateixa forma, grandària, i color. Una visió binocular proporciona una major agudesa visual que la que es té amb cada ull, una visió en relleu dels objectes, i una visió còmoda. Una diferència important de les característiques d’una imatge retiniana a l’altra pot donar lloc a una visió binocular inestable i fins i tot anul·lar-la, en aquest cas el pacient solament veurà amb un dels ulls (visió monocular). L’altre ull és suprimit pel cervell convertint-ho en ull vague, condició que es denomina ambliopia.

Amb les ulleres determinades solament amb “la graduació de la vista” podem veure nítidament amb cada ull però aquest examen no determina la visió binocular còmoda. Els problemes de visió binocular poden estar relacionats amb dificultats en la coordinació i integració dels dos costats del cos, donant lloc a dificultats de lateralitat i de direccionalidad(confusió en escriure o en llegir la lletra b per la p, és per es, o confondre la dreta amb l’esquerra)

 

Els moviments oculars

Instrumental para evaluar y potenciar los movimientos de los ojos

Fig. 7:  Instrumental per avaluar i potenciar els moviments dels ulls

El sistema visual és capaç de dirigir els dos ulls eficaçment sobre un punt de l’objecte que es mira perquè la imatge d’aquest es formi exactament sobre la fòvea de cada ull, tant si l’objecte està estacionari o en moviment. Els dos ulls dirigits pels músculs extraoculares i que al seu torn són activats pel sistema nerviós central han de rotar dins de les seves òrbites òssies amb extraordinària precisió i coordinació quan segueixen un objecte en moviment, quan es desplaça la mirada d’una lletra a una altra durant l’acte de la lectura, o quan es canvia la mirada des d’un objecte proper als ulls cap a un objecte llunyà. Aquests moviments es coneixen amb el nom de sacádicos i de seguiment. L’avaluació dels moviments oculars de seguiment i sacádicos és part de la cura visual completa que ofereixen els optometristas a tots els seus pacients, especialment en nens.

Entre els problemes causats per moviments de seguiment i sacádicos inadequats dels dos ulls es troben les inversions (interpretar una lletra d per una b), pèrdua del lloc, omissions de lletres, paraules o frases, velocitat lenta i pobra comprensió del que es llegeix.

 

La coordinació ull-mà

Instrumental para evaluar y mejorar la coordinación de los ojos con las manos

Fig. 8: Instrumental per avaluar i millorar la coordinació dels ulls amb les mans

És la capacitat per coordinar la informació que es rep a través dels ulls amb l’objecte de dirigir les mans amb precisió. Aquesta capacitat visual és molt important durant la fase de l’aprenentatge dels nens si s’espera que tinguin un bon rendiment escolar. També és important per realitzar amb eficàcia certs esports.

 

 

Agudesa visual

És una destresa visual per veure amb nitidesa objectes o símbols (lletres, nombres, etc.) a totes les distàncies. Aquesta habilitat no necessàriament és la més important lloc que existeixen persones amb una visió del 100% i no obstant això poden tenir problemes per enfocar o per convergir amb els ulls. Aquesta destresa no solament pot veure’s afectada per una ametropia sinó també per malalties.

L’agudesa visual és una mesura quantitativa de la percepció de la forma dels objectes o símbols que observem. Quan la hi determina demanant al pacient que identifiqui lletres, nombres i altres símbols situats a 6 m o a 40 cm, la qual cosa s’avalua és la quantitat però no la qualitat de la visió

 

Sensibilitat visual al contrast

Sensibilidad visual al contraste

Fig. 9: Sensibilitat visual al contrast. Aquestes dues reixetes mostren l’efecte de la freqüència espacial sobre el contrast. Si s’observen a 60 cm de distància, les reixetes d’alta freqüència espacial (la de la dreta) sembla tenir menys contrast que la reixeta de freqüència espacial baixa (la de l’esquerra). La freqüència espacial d’un estímul pot afectar la nostra percepció de la part més clara o de la part més fosca.

És una habilitat visual per percebre objectes o símbols amb diferents nivells de contrast. És una habilitat molt important per a la conducció de vehicles en conduccions de contrast i d’il·luminació molt variades. Es mesura emprant reixetes o xarxes formades per un nombre determinat de barres negres i clares.. Dues xarxes difereixen per la seva freqüència espacial o nombre de patrons repetitius per unitat de distància. Cada patró repetitiu està format per una barra negra i una altra clara. Com en la Fig. 9 la xarxa de la dreta té més patrons repetitius que la xarxa de l’esquerra, diem que aquesta té una freqüència espacial més alta que la que està a l’esquerra.

La sensibilitat visual al contrast és una mesura qualitativa de la percepció de la forma dels objectes o símbols que observem. És una mesura de la visió funcional. Quan la hi determina s’avalua la qualitat de la visió. Sol reduir-se o perdre’s per una ametropia però també per una malaltia important. Sol mesurar-se per a la detecció precoç de malalties oculars.

 

Visualització o memòria visual

És la destresa per formar imatges mentals, retenir o emmagatzemar-les en la nostra memòria per a futures demandes, o per sintetitzar-les en altres noves.

 

Coordinació perceptomotora

Coordinación corporal

Fig. 10: Coordinació corporal

És la destresa per coordinar tasques motores bilaterals amb l’ocupació eficaç del moviment guiat pel sistema visual. La coordinació corporal i integració inadequades poden crear dificultats de direccionalidad. Els problemes d’integració dels dos costats del cos alerten al optometrista per buscar acuradament problemes de visió binocular i de anisometropías de desenvolupament

Una coordinació perceptomotora ineficaçment desenvolupada produeix dificultats amb activitats rítmiques, dificultats per asseure’s o mantenir-se dempeus a causa de la falta de coordinació i equilibri entre els dos costats del cos.

 

Lateralitat i direccionalidad

La lateralitat es relaciona amb la conscienciació interna dels dos costats del cos, mentre que la direccionalidad serveix per projectar la conscienciació interna a l’espai extern.

Una alteració d’aquestes destreses dificulta l’aprenentatge per distingir la dreta de l’esquerra, produeix inversions de les lletres i paraules quan s’escriu o es llegeix, i el pacient pot llegir tant de dreta a esquerra com d’esquerra a dreta.

 

Discriminació perceptual visual

És la destresa per discriminar característiques dominants en objectes diferents, com la capacitat per discriminar la posició, formes, i també els colors i formes de les lletres.

L’alteració d’aquesta discriminació dóna lloc al fet que el pacient confongui objectes similars o que tenen poques diferències, tendeix a utilitzar altres sentits per discriminar, o produeix dificultats per reconèixer la mateixa paraula repetida a la mateixa pàgina.

 

Percepció figura-fons

És la destresa perceptual per distingir un objecte del seu fons

L’alteració d’aquesta destresa dificulta la determinació del que és significant del que és insignificant. Durant una tasca sol detenir-se abans d’acabar-la. És lent en la realització de les tasques.

 

Tancament visual

És la destresa per identificar figures incompletes quan es presenten solament fragments de les mateixes.

El desenvolupament inadequat d’aquesta destresa dóna lloc al fet que el pacient ignori els detalls quan executa tasques visuals, tots els treballs que realitza són incomplets, és lent realitzant tasques visuals, i comprèn poc el que llegeix

 

Les disfuncions visuals i perceptuals

De totes les funcions del sistema visual, tres d’elles són crítiques per interpretar eficaçment el que el cervell veu a través dels dos ulls:

 

1

La convergència dels dos ulls per dirigir els seus eixos visuals simultàniament sobre un objecte situat a l'espai
2

L'acomodació per enfocar amb nitidesa a diverses distàncies
3

Els moviments sacádicos i de seguiment per dirigir els ulls amb eficàcia a través d'una pàgina, o seguir un objecte en moviment

Aquestes funcions poden veure’s alterades per algunes ametropies, estrabisme, disfuncions de la visió binocular, disfuncions de l’acomodació, disfuncions dels moviments oculars, i problemes de percepció visual. Les disfuncions i desequilibris oculomotores del sistema visual que un optometrista pot diagnosticar i tractar amb teràpies visuals poden resumir-se com segueix:

 

Disfuncions de l’acomodació

 • Espasmo acomodatiu
 • Excés d’acomodació
 • Insuficiència d’acomodació
 • Inflexibilitat de l’acomodació

Disfuncions de les vergències

 • Excés de convergència
 • Insuficiència de convergència
 • Disfunció de les vergències fusionales

Disfunció dels moviments oculars

 • Disfunció dels moviments sacádicos
 • Disfunció dels moviments de seguiment

Ambliopia i estrabisme

Disfunció de la percepció visual

 • Dificultats en la coordinació perceptual motora
  • Falta de coordinació i equilibri entre els dos costats del cos
  • Dificultat per controlar activitats motores
 • Problemes de lateralitat i de direccionalidad
  • Inversió de lletres i paraules en llegir o en escriure
  • Dificultat per aprendre el que és la dreta i l’esquerra
 • Problemes de discriminació perceptual visual
  • Dificultats per discriminar la posició, les formes, i també els colors i formes de les lletres
  • Incapacitat per distingir un objecte del seu fons
  • Incapacitat per identificar figures incompletes quan es presenten solament fragments
  • Dificultats en la memòria visual amb pobra comprensió del que llegeix
 • Incapacitat per integrar la discriminació visual amb el sistema responsable de la coordinació de l’ull amb la mà i reproduir el patró d’un model
 • Problemes de discriminació perceptual auditiva

Totes aquestes disfuncions estan relacionades amb els símptomes següents:

 • Visió borrosa intermitent des de lluny després de realitzar tasques en visió d’a prop
 • Visió borrosa d’a prop o des de lluny
 • Visió doble
 • Mal de cap frontal o al voltant de les celles
 • Dolor al voltant dels ulls
 • Fatiga visual als pocs minuts de trobar-se llegint o realitzant un treball visual d’a prop
 • Incapacitat per concentrar-se
 • Major sensibilitat a la
 • llum Somnolència
 • Atordiment o vertigen
 • Moviment dels objectes o de l’espai
 • Sensació de coïssor en els ulls
 • Tensió en el clatell
 • Evitació de treballs visuals d’a prop
 • Molèsties al rotar els ulls
 • Dificulteu per canviar la focalització des de lluny a a prop o al revés
 • Acostament excessiu dels ulls a les tasques visuals d’a prop

 

A causa de l’existència d’aquestes disfuncions visuals, que poden ocórrer en absència de malalties oculars o sistémicas, és important que un professional sanitari com el optometrista realitzi una avaluació exhaustiva de les funcions del sistema visual (acomodació, convergència, visió binocular, destreses visuals i perceptuales). A causa que les ametropies i els problemes d’acomodació i de convergència poden produir símptomes similars als d’una malaltia, la col·laboració del optometrista amb el oftalmólogo és imprescindible en una clínica oftalmológica.

 

 

Teràpies visuals

Algunos de los instrumentos empleados para terapias visuales.

Fig.11: Alguns dels instruments emprats per a teràpies visuals. La rehabilitació visual que l’Institut Oftalmológico Integral pot oferir als seus pacients afectats de disfuncions visuals, perceptuales i desequilibris oculomotores està basada en l’aplicació de teràpies visuals que poden corregir i alleujar els efectes de totes les disfuncions que s’han exposat en aquest treball. L’eficàcia de les teràpies visuals està basada en principis fisiològics, en l’experiència de trenta anys durant els quals hem vingut utilitzant-les, i en l’ocupació de l’instrumental més avançat.

Les teràpies visuals són procediments clínics no quirúrgics empleats per a la reeducació i rehabilitació de la visió dels éssers humans que pateixen disfuncions neuromusculars, neurofisiológicas, o neurosensoriales. Cadascun dels procediments utilitza tècniques comprovades per corregir i alleujar els efectes de les disfuncions dels moviments dels ulls, disfuncions de la visió binocular, disfuncions de l’acomodació, de l’estrabisme, l’ambliopia, el nistagmo, i certes disfuncions de la percepció visual.

L’Institut Oftalmológico Integral considera des de fa diversos anys les teràpies visuals com a part essencial i integral dels serveis professionals que ofereixen els optometristas en les seves consultes.

L’eficàcia de les teràpies visuals depèn de l’avaluació funcional de la visió duta a terme mitjançant exàmens que avaluen no solament l’estat refractiu dels ulls que determina la “graduació de la vista” mitjançant ulleres o lents de contacte per al tractament de la miopia, hipermetropía, astigmatisme, i la presbícia, sinó que també avalua l’estat de l’acomodació, de la visió binocular (convergència i reserves de moviments fusionales), dels moviments oculars, i de les destreses perceptuales relacionades amb problemes d’aprenentatge.

 

Un aspecte important a considerar en l’aplicació de les teràpies visuals és el fet que en néixer tots els éssers humans tenen un sistema visual en el qual les destreses oculomotoras, acomodativa, binocular i perceptual no estan desenvolupades. En aquest moment i fins al cap de diverses setmanes i fins i tot mesos totes les estructures i funcions del sistema visual es troben en un estat de plasticitat, encara que preparades per ser estimulades i desenvolupades mitjançant la interacció amb un nou ambient. És precisament en aquesta fase del desenvolupament visual i perceptual en la qual tant oftalmólogos com optometristas poden participar si existissin deficiències visuals que poden produir-se bé per un desenvolupament incomplet o per un trauma o malaltia.

Encara quan les estructures intraoculares i orbitals semblin estar ben formades durant el naixement dels éssers humans, durant la infància té lloc un desenvolupament morfométrico, anatòmic i fisiològic que continua fins a aproximadament la pubertat. D’aquí la importància que té l’exploració oftalmológica i l’avaluació optomètrica a partir dels 3 mesos d’edat.

 

En néixer, l’agudesa visual és molt pobra oscil·lant entre percebre el moviment de la mà i explicar dits a causa que la retina central no està totalment desenvolupada i el seu desenvolupament histológico i fisiològic continua fins als 4 anys d’edat. Aquesta condició del nounat és deguda a la immaduresa dels centres visuals en el cervell. A les poques setmanes de vida l’estimulació adequada de les neurones en la retina i centres visuals en el cervell permet una millorança considerable de les connexions corticales i de l’agudesa visual. Al mes queda establerta la fixació foveal en la retina conjuntament amb moviments de seguiments oculars llisos. En general, entre els 2 i 3 mesos de vida es produeix una ràpida millora visual, raó per la qual a aquest període se li denomina període crític del desenvolupament visual. Els nens són susceptibles d’ambliopia (ull vague) entre el naixement i els 8 anys d’edat. Com més d’hora comenci l’ambliopia més dràstica serà la pèrdua de l’agudesa visual. Si aquesta es produeix entre el naixement i els tres primers mesos d’edat la pèrdua de la percepció de la forma serà permanent i no existeix teràpia alguna que pugui superar aquest dèficit. L’única forma de prevenir-la és mitjançant l’exploració oftalmológica i l’avaluació visual optomètrica.

Un problema de desenvolupament visual ho constitueix les postures inadequades que adopten els nens en el seu ambient escolar. En les figures 12, 13 i 14 es mostren les postures que generalment adopten els nens a les aules escolars. Aquestes postures inadequades solen ser causes d’estrès visual, distorsió visual i corporal, i de disfuncions visuals.

Fig.12: Nen adoptant postures inadequades no solament dels ulls sinó també del cap, mans, i del cos. En aquestes condicions poden produir-se miopies funcionals, anisometropías i ull vague.

Fig. 13: Nena pràcticament recolzant un costat del cap sobre la taula de treball. En aquestes condicions és molt probable que l’ull esquerre no estigui funcionant i es produeixi una ambliopia en el mateix, això és, que l’ull es faci vague. D’altra banda, a causa de la inclinació del cap pot induir un astigmatisme en l’altre ull.

Fig. 14: Aquesta escolar no solament té els seus ulls molt prop del paper sinó que a més el pèl del seu cap li impedeix desenvolupar la seva visió perifèrica, atribut molt important per al desenvolupament de la integració de tot el cos, per respondre espontàniament a les activitats muscular i visual, per a l’ús efectiu dels mecanismes de retroacción, per tenir llibertat en el control del moviment de les parts del cos, i per aconseguir llibertat en els sistemes del llenguatge.

 

Els pacients que poden beneficiar-se amb l’avaluació visual que possibilita el diagnòstic i tractament de disfuncions visuals són els següents:

 

 • Els nens d’edat escolar amb problemes d’aprenentatge i que aparentment veuen bé
 • Els nens amb dislèxia i problemes de lateralitat
 • Els nens amb ambliopia (ull vague) i amb estrabisme (ull desviat)
 • Els adults amb símptomes de mal de cap, fatiga visual, pèrdua de la concentració, somnolència, i altres símptomes relacionats amb la realització de tasques visuals perllongades i concentrades (lectura, ús de pantalles d’ordinador)
 • Els adults que opten per la cirurgia refractiva per corregir la miopia, hipermetropía i astigmatisme
 • Els joves estudiants de col·legis i universitats que comencen a veure des de lluny de forma inestable ( unes vegades veuen borrós i unes altres, nítid) després de realitzar tasques visuals d’a prop com durant la lectura, escriptura o ocupació de l’ordinador.
 • Els adults majors que veuen doble (després d’una cirurgia de cataractes, o d’un trasplantament corneal, o altres causes)
 • Els pacients amb certes malalties de la còrnia en les quals l’adaptació precisa de lents de contacte serveix en uns casos per assistir la curació d’erosions i alleujar el dolor, i en altres casos, per millorar l’agudesa visual.

El optometrista no solament analitza les respostes visuals obtingudes amb els exàmens funcionals sinó que a més determina les causes probables d’algunes disfuncions del sistema visual planificant estratègies per remeiar-les mitjançant lents i teràpies així com normes d’higiene visual.

 

Font:

Prof. Carlos Luis Saona Santos

Institut Oftalmològic Integral

 

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?