La queratitis neurotròfica és una malaltia degenerativa rara de la còrnia, causada per la disminució o l’absència de sensibilitat corneal. El mecanisme patogènic més habitual és la lesió de la innervació corneal trigeminal, i són múltiples les causes, oculars i neurològiques, que poden provocar-la, bé sigui a nivell del nucli localitzat a la protuberància, el gangli de Gasser, la branca trigeminal oftàlmica, el nervi nasociliar o les fibres del nervi ciliar llarg.

Clínicament es manifesta amb fallada epitelial, que pot progressar a ulceració, defectes en la cicatrització, dissolució corneal i perforació. Encara que el diagnòstic s’orienti fàcilment a partir de la història i les troballes clíniques, el maneig d’aquesta entitat és un dels més difícils i desafiants de la patologia corneal. Un defecte epitelial en el context d’hipoestèsia corneal suposa un repte terapèutic que requereix un maneig precoç i agressiu amb l’objectiu de prevenir la ulceració i possible perforació.

No existeixen dades en la bibliografia sobre l’epidemiologia d’aquesta entitat clínica.

L’article complet està disponible en el document adjunt.

Font:

Zoraida del Campo Carrasco. Cap clínic. Departament de Superfície Ocular. Hospital de la Santa creu i Sant Pau. Barcelona. Departament de Superfície Ocular. Grup Admira Visión (IOI). Barcelona.

Miguel Ángel Gil Arnal i Ana M. Bruix Tudó. Departament de Superfície Ocular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?