El Dr. Jesús Téllez imparteix ponència sobre preparació de la conjuntiva per a la cirurgia filtrant

El Dr Jesús Téllez, expert en glaucoma del nostre grup i, alhora, de l’Hospital de Sant Pau, ha estat convidat, per l’IMO, a participar en el seu simposi 3rd Trend in Glaucoma, per tal d’oferir consells de preparació de la conjuntiva per a la cirurgia filtrant de glaucoma.

El Dr. Téllez ha destacat el fet que un dels principals factors pronòstics per al èxit d’una cirurgia de glaucoma, dependent de ampolla, és l’estat preoperatori de la conjuntiva.

A conseqüència del tractament crònic amb fàrmacs hipotensors i cirurgies prèvies, la conjuntiva es troba en un estat que podríem anomenar “activat”, és a dir, propens a la fibrosi i tancament ab extern de la fístula creada.

Per tal de protegir aquest teixit, el Dr. Téllez proposa diferents mesures, tant pre com intraoperatòries, que milloren el pronòstic de la cirurgia filtrant dependent de ampolla; com per exemple:

  • la retirada de fàrmacs durant un període previ a la cirurgia,
  • l’ús de corticoides o altres immunomoduladors
  • l’aplicació de derivats hemàtics com PRGF per regeneració tisullar, tècnica innovadora que el nostre equip ha començat a aplicar aquest any
¿Necesitas ayuda?